budowa biogazowni

Polska ma olbrzymi potencjał dla rozwoju sektora biogazowego.

Polska, będąca w dużej mierze krajem rolniczym, ma olbrzymi potencjał dla rozwoju sektora biogazowego. Z jednej strony mamy bardzo duży dostęp substratów (obornik, gnojowica, odpady roślinne, odpady przemysłu rolno-spożywczego). Z drugiej strony mamy duże zapotrzebowanie zarówno na energię elektryczną jak i na gaz oraz konieczność zagospodarowania olbrzymich ilości obornika. Na chwilę obecną nie jesteśmy niezależni pod względem energetycznym. Rozwój sektora biogazowni jak i powstanie biometanowni pozwoliłoby na znaczącą poprawę sytuacji energetycznej w Polsce. Biogaz oczyszczony do 99% czystego metanu może być wtłoczony do sieci gazowej, zastępując importowany gaz. Budowa wielu biogazowni to również dywersyfikacja źródeł energii, ponieważ zamiast wielkich elektrowni, powstałaby sieć wielu małych, funkcjonujących niezależnie od warunków atmosferycznych instalacji, zasilających lokalne sieci elektroenergetyczne.

Podziel się tym postem

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Przewiń do góry