Budowa biogazowni rolniczych

Coraz więcej gospodarstw rolnych decyduje się na budowę zakładu produkującego biogaz, jest to bardzo korzystne rozwiązanie biorąc pod uwagę dostępność surowców. Biogazownie rolnicze emitują zdecydowanie mniej szkodliwych substancji od konwencjonalnych źródeł energii. Dużą zaletą takiego obiektu jest możliwość produkcji zarówno energii elektrycznej, jak i cieplnej, co bez problemu pozwala na zaspokojenie własnych potrzeb gospodarstwa. Dodatkowo produktem ubocznym zachodzących procesów jest przefermentowana mieszanina użytego materiału wsadowego, który doskonale sprawdza się do nawożenia. 

Budowa biogazowni rolniczych - dlaczego warto?

Biogaz rolniczy stanowi paliwo gazowe, które produkowane jest podczas fermentacji metanowej surowców rolniczych: płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych rolnictwa, a także odpadów pochodzących z przetwórstwa produktów rolniczych lub biomasy leśnej. Właściwości biochemiczne gazu powodują, że ma on ważne znaczenie gospodarcze, m.in. stanowi paliwo średnioenergetyczne i często jest wykorzystywane jako nośnik ciepła oraz energii elektrycznej. Zdarza się również, że używa się go jako paliwa do pojazdów. 

W biogazowniach rolniczych przetwarza się produkty pochodzenia rolniczego, co oznacza, że taka instalacja pozwala racjonalnie rozwiązać problem zagospodarowania różnych odpadów organicznych. Budowa biogazowni rolniczych pobudza rozwój gospodarczy, zwłaszcza ten na poziomie lokalnym, aktywizuje gospodarczo dany teren oraz stwarza korzystne warunki dla miejscowej przedsiębiorczości. Tworzenie tego typów obiektów powoduje powstawanie nowych miejsc pracy, co zapewnia zwiększenie regionalnych przychodów. 

Budowa biogazowni rolniczych z Biowatt

Wysoki uzysk biogazu, łatwość obsługi instalacji oraz bezawaryjność i niskie koszty eksploatacji to tylko niektóre korzyści ze współpracy z Biowatt. Budowa biogazowni rolniczych powinna być oparta na sprawdzonej technologii produkcji biogazu z wielu rodzajów surowców, które znajdują się w gospodarstwie, w tym: odchody zwierzęce (gnojowica świńska i bydlęca), a także pomiot kurzy oraz kiszonki roślin energetycznych. W naszej ofercie znajdziecie rozwiązania modułowe o mocy 250 kW, 500 kW, 1 MW i 2 MW, ale jesteśmy otwarci na różne rozwiązania.

Szukasz pewnego wykonawcy?

Skontaktuj się z nami lub poznaj naszą pełną ofertę!

Wiemy wszystko o budowie biogazowni rolniczych!

Przewiń do góry