Mikrobiogazownia rolnicza

Własna biogazownia rolnicza to gwarancja produkcji własnego prądu, ciepła oraz pełnowartościowego nawozu. Instalacja produkuje palną mieszaninę gazów, czyli biogaz. Składa się on z metanu, dwutlenku węgla oraz niewielkich ilości innych związków, taka mieszanina jest wykorzystywana do spalania w agregatach kogeneracyjnych, dzięki czemu powstaje energia elektryczna i cieplna. Do tego rozwiązania przekonuje się coraz większa liczba rolników, posiadających przedsiębiorstwa rolne i około 100 sztuk bydła.

Czym charakteryzuje się mikrobiogazownia rolnicza?

Według ustawy o odnawialnych źródłach energii, mikrobiogazownia rolnicza to urządzenie techniczne produkujące biogaz z substratów pochodzenia rolniczego, które jest przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV. Taka instalacja powinna być wyposażona w układ kogeneracyjny o łącznej mocy do 150 kWe+th oraz do 50 kW mocy elektrycznej. Mikrobiogazownia rolnicza jest przyłączana do sieci niskiego napięcia, która już funkcjonuje w gospodarstwie.

Rolnik, posiadający taką instalację, może zdecydować o wyborze ścieżki generowania korzyści – całość wytworzonej energii elektrycznej może sprzedać lub maksymalnie wykorzystywać energię na potrzeby własne, a nadwyżki sprzedać sąsiadującym gospodarstwom, czy firmom. Rolnictwo charakteryzuje się bardzo dużym potencjałem surowcowym, w związku z czym produkowanie i wykorzystywanie biogazu ma przed sobą ogromną przyszłość, polskie rolnictwa mogą pozyskiwać substraty, które pozwolą na wytworzenie około 6 mld m3 biogazu rocznie.

Mikrobiogazownia rolnicza w Twoim gospodarstwie

Biowatt to firma posiadająca sprawdzoną technologię pozwalającą na produkcję biogazu z odpadów zwierzęcych, które pochodzą z gospodarstw rolnych i hodowlanych. Rozwiązania, które stosujemy umożliwiają utylizację szerokiego strumienia odchodów zwierzęcych w postaci gnojowicy świńskiej, bydlęcej, pomiotu kurzego, czy kiszonek roślin energetycznych. Poza wytwarzaniem mieszaniny gazów, która pozwala na produkcję energii elektrycznej i cieplnej, biogazownie produkują wysokowartościowy nawóz organiczny.

Szukasz pewnego wykonawcy?

Skontaktuj się z nami lub poznaj naszą pełną ofertę!

Mikrobiogazownia rolnicza to nasza specjalność!

Przewiń do góry