Mała biogazownia rolnicza

Biogazownia rolnicza to specjalna instalacja produkująca palną mieszaninę gazów w procesie beztlenowej fermentacji. Powstały biogaz składa się z metanu, dwutlenku węgla i niewielkich ilości innych związków (m.in. siarkowodór i azot). Ten ekologiczny gaz niesie za sobą dużą przyszłość i szansę, może być wykorzystywany do spalania w agregatach kogeneracyjnych, co pozwala na otrzymywanie energii elektrycznej oraz cieplnej. Jednym z rodzajów takich zakładów produkujących biogaz jest mała biogazownia rolnicza, której moc może sięgać do 150 kW.

Jakie szanse daje mała biogazownia rolnicza?

Produkowana przez biogazownię energia jest częściowo zużywana na własne potrzeby, jednak to nie jedyny sposób na jej wykorzystanie – może być sprzedawana właścicielom sąsiadujących z zakładem budynkom, czy firmom. W rolnictwie istnieje duży potencjał surowcowy, w związku z tym wykorzystywanie biogazu ma przed sobą ogromną przyszłość i może stać się nowym kierunkiem rozwoju. Polskie rolnictwa są w stanie pozyskać substraty, które są niezbędne do wytworzenia ok. 6 mld m3 biogazu rocznie.

Obecnie coraz częściej stosuje się mieszaninę kilku substratów do przetwarzania przez biogazownię, różnicowanie odpadów powoduje uzyskiwanie lepszych parametrów procesu i zwiększa bezpieczeństwo dostaw surowców. W przypadku małych biogazowni rolniczych zalecane jest stosowanie odchodów zwierzęcych w połączeniu z roślinami energetycznymi. Do produkcji może być używana gnojowica, gnojówka lub obornik, najwyższą efektywność wykazują odchody drobiowe, jednak wymagają one rozcieńczania, ze względu na dużą zawartość suchej masy w korzeńcu.

Mała biogazownia rolnicza w Twoim gospodarstwie

Jesteśmy firmą korzystająca ze sprawdzonej technologii produkcji biogazu z odpadów, które pochodzą z gospodarstw rolnych. Nasze know-how i systemy, z których korzystamy pozwalają na utylizację szerokiego wachlarza odchodów zwierzęcych. Mała biogazownia rolnicza poza produkcją energii elektrycznej i ciepła, wytwarza wysokowartościowy nawóz organiczny, który doskonale sprawdzi się przy nawożeniu pól, należących do gospodarstwa. W ofercie Biowatt znajdziecie modułowe rozwiązania o mocy 250 kW, 500 kW, 1 MW i 2 MW, ale chętnie podejmiemy się mniej standardowych rozwiązań.

Szukasz pewnego wykonawcy?

Skontaktuj się z nami lub poznaj naszą pełną ofertę!

Mała biogazownia rolnicza to nasza specjalność!

Przewiń do góry