Biogazownia na osad ściekowy

Pozostałości procesu biologicznego oczyszczania ścieków, nazwane osadami ściekowymi, wymagają dalszego przetworzenia, aby wyeliminować organizmy patogenne oraz zredukować emisję uciążliwych zapachów. Coraz częściej stosowanym sposobem na wykorzystanie ścieków jest fermentacja metanowa, która umożliwia uzyskanie biologicznej neutralności, ale również, co ważniejsze – emisję biogazu. To właśnie dlatego w oczyszczalni ścieków powstaje biogazownia na osad ściekowy, z której biogaz może być spożytkowany na cele energetyczne.

Jakie korzyści niesie biogazownia na osad ściekowy?

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, korzystające z biogazowni, mogą wskazać wiele zalet takiego rozwiązania. Na pierwsze miejsce wysuwa się zmniejszenie kosztów pracy oczyszczalni ścieków, dzięki wykorzystywaniu biogazu do produkowania energii elektrycznej oraz ciepła. Powstała w biogazowni energia może być wykorzystywana na potrzeby oczyszczalni ścieków. Biogazownia na osad ściekowy doskonale rozwiązuje problem zagospodarowania osadów ściekowych, dzięki czemu nie ma konieczności, aby przekazywać substancje podmiotom zajmującym się ich utylizacją. Osad, który został przefermentowany nie stanowi żadnego zagrożenia odorami i jest łatwiejszy w odwadnianiu.

Biogaz, który powstaje w procesie fermentacji osadów ściekowych, charakteryzuje się stosunkowo stabilną zawartością metanu, co oznacza, że ma on wysoką wartość opałową, w porównaniu do biogazu pochodzenia rolniczego, czy składowiskowego.

Biogaz w oczyszczalniach ścieków poddawany jest odsiarczaniu, ze względu na obecność siarkowodoru.

Własna biogazownia na osad ściekowy

Wykorzystanie biogazu ściekowego to zaledwie 4% całkowitego potencjału biogazu w naszym kraju. Beztlenowa fermentacja osadów ściekowych pozwala na ich utylizację, dodatkowo powstała energia może być wykorzystana na własne potrzeby oczyszczalni, a powstały poferment – odsprzedany w celu rolniczego wykorzystania jako nawóz. Razem z Biowatt możesz zaprojektować i wybudować instalację odzysku biogazu ze ścieków komunalnych, która idealnie spełnia założenia gospodarki obiegu zamkniętego.

Szukasz pewnego wykonawcy?

Skontaktuj się z nami lub poznaj naszą pełną ofertę!

Własna biogazownia na osad ściekowy? Czemu nie!

Przewiń do góry