Poznań, 1.06.2020

WEZWANIE

Zarząd spółki pod firmą BIOWATT S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Blacharska 2, 61-006 Poznań, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8:00 – 16:00.

Przewiń do góry