Biogaz z obornika

Biogaz ma ogromny potencjał rozwojowy i nieograniczone możliwości wykorzystania go w energetyce. Wykorzystując w sektorze biogazowym, bioodpady i biomasę, pochodzące z rolnictwa, możliwe jest wygenerowanie w skali całego kraju, dużo większej mocy, niż planowane elektrownie atomowe. Co więcej, energia wytwarzana z biogazu jest w pełni sterowalna i możliwa do kontroli, w odróżnieniu od innych, znanych rodzajów odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo posiada duże korzyści środowiskowe – powstaje z przetwarzania bioodpadów.

Jak produkować biogaz z obornika?

Posiadanie hodowli wiąże się z długoterminowymi wyzwaniami, które są związane z zarządzaniem obornikiem oraz wodą procesową. Jeszcze do niedawna rolnicy podejmowali próby kontrolowania brzydkiego zapachu oraz ochrony jakości środowiska, jednak wzrost świadomości wpływu agrobiznesu na gazy cieplarniane, spowodowało podjęcie nowych działań, w tym budowę biogazowni. Systemy wbudowane w tych instalacjach mają za zadanie odzyskiwanie metanu, tworzenie biogazu, a następnie produkcję odnawialnej energii. Co więcej, biogazownie są doskonałym sposobem kontroli brzydkiego zapachu, który wydala się z obornika. Dodatkowo ustabilizowane odcieki mają dużą wartość jako nawóz.

Biogaz z obornika jest najczęściej wykorzystywany do produkcji ciepła, które wytwarzane jest w kotłach, lub energii elektrycznej i ciepła, powstających w układach kogeneracyjnych. Biogaz może być również oczyszczony i uzdatniony do jakości gazu ziemnego, stając się biometanem, dzięki czemu można go wtłoczyć do krajowej sieci gazowej.

Biogaz z obornika w gospodarstwie!

Biogaz z obornika produkowany w biogazowni pozwala na pozyskiwanie energii cieplnej i elektrycznej, dzięki czemu możliwe jest zmniejszanie kosztów prądu w gospodarstwie. Biowatt specjalizuje się w projektowaniu i budowaniu instalacji produkujących biogaz z różnych odpadów, znajdujących się na terenie gospodarstw rolnych. Współpraca z naszą firmą pozwala na budowę nowoczesnych obiektów magazynowania, uzdatniania i spalania biogazu w celu produkcji energii, zarówno elektrycznej, jak i cieplnej.

Szukasz pewnego wykonawcy?

Skontaktuj się z nami lub poznaj naszą pełną ofertę!

Wiemy wszystko o biogazie z obornika!

Przewiń do góry