Wykonawca biogazowni

Zadaniem każdej biogazowni jest wytwarzanie biogazu – mieszaniny gazu, który pochodzi z beztlenowego rozkładu materii organicznej. Prawidłowe jego przetwarzanie odpowiada za zasilanie silnika endotermicznego systemu kogeneracji, a co za tym idzie produkowanie energii elektrycznej oraz cieplnej. Gaz, który jest otrzymywany w biogazowni, może powstawać z różnych surowców, m.in. ze ścieków zwierzęcych, osadów ściekowych, czy resztek roślinnych. Za powstawanie zakładu produkcji biogazu może odpowiadać jedna firma – generalny wykonawca biogazowni

Za co odpowiada wykonawca biogazowni?

Pierwszym etapem powstawania biogazowni jest jej projektowanie, które opiera się na kilku ważnych elementach: opracowaniu szczegółowej koncepcji technologicznej zakładu, uzyskaniu kilku decyzji i orzeczeń, w tym m.in. o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia, warunków zabudowy, warunków przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej i pozwolenia budowlanego. 

Generalny wykonawca biogazowni odpowiada za sprawne i zgodne, z wcześniej powstałym projektem, wybudowanie zakładu produkcji biogazu oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń na jego użytkowanie. Podczas trwania budowy firma odpowiada za dotrzymywanie harmonogramu inwestycji, stałą kontrolę kosztów budowy oraz jakości prac podwykonawców, a także zapewnienie zgodności wykonywanych prac z dokumentacją techniczną, wykonanie wszystkich wymaganych prawem odbiorów budowlanych oraz zakończenie procesu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Po zakończeniu budowy wykonawca zajmuje się uruchomieniem oraz zapewnieniem prawidłowej eksploatacji obiektu.

Biowatt - generalny wykonawca biogazowni

Biowatt oferuje całościową obsługę procesu budowy biogazowni, od wykonania projektu po jej uruchomienie oraz serwis. Mamy propozycje zarówno dla nowych Inwestorów, jak również dla już istniejących biogazowni. Po wybudowaniu koncentrujemy się na zapewnieniu w jak najkrótszym czasie oczekiwanej wydajności, a także zapewniamy szkolenie pracowników, aby otrzymywać możliwie wysokie uzyski biogazu. Serwisując instalacje i obiekty, dbamy o prawidłową pracę wszystkich systemów i urządzeń oraz prowadzimy stały nadzór biologiczny nad procesami fermentacyjnymi. 

Szukasz pewnego wykonawcy?

Skontaktuj się z nami lub poznaj naszą pełną ofertę!

Generalny wykonawca biogazowni – Biowatt S.A.

Przewiń do góry