Biogaz z odpadów organicznych

Beztlenowa fermentacja metanowa sprawia, że odpady stają się bardzo wartościowe. Utylizowane odpady organiczne można wykorzystywać do produkcji biogazu, który godnie zastępuje paliwa kopalne, produkując energię elektryczną i cieplną. Największym źródłem biogazu jest materia organiczna, która znajduje się w odpadach: domowych, przemysłowych, roślinnych, odchodach zwierzęcych, resztkach żywności i osadach ściekowych. Rozkładanie tej materii przez bakterie powoduje powstawanie metanu, dwutlenku węgla oraz innych gazów, czyli biogazu.

Jak pracuje biogazownia z odpadów?

Biogazownia odpadowa pozwala na uzyskiwanie biogazu nie tylko z odpadów tzw. mokrych. Doskonale radzi sobie również z suchymi odpadami organicznymi, takimi jak: pozostałości kukurydzy, łupiny orzechów, ścinki traw, czy leśne zrębki. Te substraty mają duży potencjał energetyczny, podobny do mokrych odpadów. Materiały odpadowe pozwalają na produkcję biogazu, który w 50-70% składa się z metanu, a w pozostałej części z dwutlenku węgla i innych drobnych składników. Jego odpowiednie przetworzenie pozwala na zasilanie silnika endotermicznego systemu kogeneracji, dzięki czemu wytwarzana jest energia elektryczna i cieplna.

Biogazownia z odpadów organicznych składa się głównie z dwóch części: fermentacji beztlenowej, która jest zbudowana z jednej lub kilku komór fermentacyjnych, to właśnie w niej odbywa się rzeczywista produkcja biogazu.

Drugą częścią jest system kogeneracji, gdzie biogaz jest przetwarzany na energię elektryczną i cieplną. Biogazownia odpadowa poza biogazem produkuje również produkty pofermentacyjne, czyli doskonały i naturalny nawóz.

Własna biogazownia odpadowa

Jako Biowatt specjalizujemy się w projektowaniu i budowaniu biogazowni odpadowych. Produkcja biogazu niesie za sobą wiele korzyści, nie tylko ekonomicznych, ale również ekologicznych: pozwala unikać przedostawania się gazów cieplarnianych do atmosfery, wypiera paliwa kopalne na rzecz bezpiecznej alternatywy. Najlepiej, aby gaz był wytwarzany z odpadów, z kolei prawidłowe przebieganie procesu umożliwia zmniejszenie emisji CO2. Biometan, który jest wytwarzany z biogazu jest ekologiczną alternatywą dla gazu ziemnego.

Szukasz pewnego wykonawcy?

Skontaktuj się z nami lub poznaj naszą pełną ofertę!
Biogaz z odpadów organicznych to nasza specjalność!
Przewiń do góry