Biometan

Biometan powstaje z biogazu, czyli mieszaniny różnych gazów, powstałych w wyniku przetworzenia organicznych związków zawartych w biomasie. W składzie biogazu znajduje się metan, którego zawartość waha się od 40% do 80%, w zależności od wykorzystywanego surowca. Biometan to oczyszczony biogaz, który jest uzdatniony do jakości gazu ziemnego. Jego skład i właściwości chemiczne nie różnią się znacząco od gazu ziemnego, dzięki temu możliwe jest wtłoczenie i wykorzystanie go w krajowej sieci gazowej. 

Czym jest biogaz?

Cały proces produkcji biometanu rozpoczyna się od produkcji biogazu, który powstaje w procesie fermentacji metanowej, składającej się z 4 faz: hydrolizy, kwasogenezy, octanogenezu i metanogenezy. W ostatniej fazie bakterie metanowe mają za zadanie wytwarzanie metanu – głównego składnika biogazu. 

Według prawa, biometan to gaz uzyskany z biogazu lub biogazu rolniczego, którego wartość ciepła spalania wynosi nie mniej niż 34,0 MJ/m3. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej szczegółowo określa wymagania dotyczące parametrów dla paliwa gazowego, mówi o liczbie Wobbego, zawartości siarki, tlenu, czy też intensywności zapachu, który jest szczególnie ważny podczas ewentualnych wycieków. 

Biometan można uzyskiwać z odpadów z cukrowni, gorzelni, mleczarni, z przeterminowanej żywności, oborników, kiszonek, osadów ściekowych, czy odpadów z rzeźni. W naszym kraju jest do zagospodarowania nawet 150 mln ton odpadów rocznie, z których może powstawać biogaz, a odpowiedni ich przerób może dać około 15 mln m3 tego gazu. 

Twój własny biometan

Nasza oferta obejmuje sprawdzone technologie uzdatniania biogazu do jakości gazu ziemnego, zgodnego z wymaganiami Polskich Sieci Gazowych. Na co dzień współpracujemy z wiarygodnymi i sprawdzonymi partnerami technologicznymi, oferując najwyższej jakości technologię i urządzenia, które zapewniają długotrwałą i niezawodną pracę. Współpracując z nami zyskujesz pełen zakres dostępnych technologii uzdatniania biogazu, które są dostępne na rynku, a my dostosowujemy technologię do warunków przyłączenia. 

Szukasz pewnego wykonawcy?

Skontaktuj się z nami lub poznaj naszą pełną ofertę!

Wiemy wszystko o biometanie.

Przewiń do góry