Energia z biogazu. Opłacalna inwestycja w odnawialne źródła energii

Biogaz to jeden z najbardziej obiecujących źródeł energii odnawialnej. Powstaje on z rozkładu organicznych odpadów, takich jak rośliny, odchody zwierzęce czy resztki żywności. Energia z biogazu ma ogromny potencjał – surowiec ten może być wykorzystywany jako alternatywny sposób wytwarzania energii elektrycznej, ciepła czy paliwa.

Inwestycja w produkcję biogazu przynosi nie tylko korzyści ekologiczne, ale również finansowe. W Polsce coraz więcej podmiotów dostrzega potencjał tego źródła energii i decyduje się go wykorzystać.

Czym jest biogaz?

Biogaz to gaz powstający w procesie fermentacji metanowej, który polega na rozkładzie materii organicznej bez udziału tlenu (tzw. fermentacji beztlenowej). W wyniku tej reakcji powstaje mieszanina gazów składająca się głównie z metanu (60-70%) oraz dwutlenku węgla (30-40%), a także mniejszych ilości innych gazów, takich jak wodór, azot czy siarkowodór. Wartość energetyczna metanu jest porównywalna z gazem ziemnym, a sam biogaz jest gazem palnym.

biowatt realizacja (1)

Jak wygląda produkcja biogazu?

Produkcja biogazu odbywa się w biogazowniach. Wytwarzanie biogazu zaczyna się od dostarczenia substratu, np. stałych odchodów zwierzęcych, biomasy leśnej, biomasy rolniczej, resztek jedzenia, do biogazowni. To w niej biomasa jest poddawana procesowi fermentacji, w wyniku którego powstaje biogaz.

Fermentacja metanowa zachodzi w specjalnych reaktorach, w których mikroorganizmy anaerobowe rozkładają substancje organiczne, takie jak odpady rolnicze, odchody zwierząt, nawozy, biomasa i innych produktów ubocznych rolnictwa. Biogaz można pozyskiwać również z resztek produkowanych przez zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego, a także ze składowisk odpadów czy na oczyszczalniach ścieków.

Do czego można wykorzystać biogaz?

Biogaz to odnawialne źródło energii i ekologiczna alternatywa dla tradycyjnych paliw, która może być wykorzystana na wiele sposobów. Wszechstronność i praktyczność biogazu wynika z tego, że jego głównym składnikiem jest metan – paliwo o wysokiej kaloryczności, które po spaleniu daje bardzo dużą ilość energii.

Jednym z najpopularniejszych sposobów wykorzystania biogazu jest produkcja energii elektrycznej. W tym celu biogaz jest spalany w silnikach gazowych, które wytwarzają prąd elektryczny. Energię elektryczną można wykorzystywać do zasilania domów, przedsiębiorstw czy też publicznych budynków.

Innym sposobem spożytkowania biogazu jest jego wykorzystanie do produkcji biometanu. Biometan jest oczyszczonym biogazem zawierającym wyłącznie metan, który może być wykorzystany jako paliwo do pojazdów. To ekologiczna alternatywa dla benzyny czy oleju napędowego, ponieważ jego spalanie nie emituje substancji szkodliwych dla środowiska.

Dodatkowo biogaz może być również używany do ogrzewania budynków czy produkcji ciepłej wody, podgrzewając węzły cieplne. Dzięki temu wykorzystaniu biogazu jako źródła energii można zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, korzystając jednocześnie z odnawialnego i ekologicznego źródła energii.

Zalety wytwarzania biogazu

Szerokie wykorzystanie biogazu sprawia, że to odnawialne źródło energii może przynieść wiele korzyści: zarówno ekologicznych, jak i ekonomicznych.

Szeroki zasób surowców rolniczych i poza rolniczych

Biogaz może być produkowany z różnych organicznych odpadów, takich jak: biomasa roślinna, biomasa leśna, obornik, gnojowica, ścieki komunalne z oczyszczalni ścieków, resztki żywności znajdujących się na terenie składowisk odpadów. To oznacza, że istnieje bardzo szeroki i stosunkowo łatwo dostępny zasób surowców do produkcji biogazu. Na rynku istnieją także innowacyjne systemy biogazowni, które umożliwiają korzystanie z różnych typów substratu, w tym jego ewentualną zmianę w toku eksploatacji obiektu.

Zróżnicowane możliwości wykorzystania

Jak już wcześniej zaznaczyliśmy, biogaz może być wykorzystany jako alternatywny sposób produkcji energii elektrycznej, ciepła czy paliwa, co daje wiele możliwości zastosowania. Jest surowcem o bardzo wysokim potencjale energetycznym. Dodatkowo produkcja biogazu może być realizowana na szczeblu lokalnym, co przyczynia się do zmniejszenia kosztów i emisji związanej z transportem paliw kopalnych.

Poprawa jakości powietrza

Wytwarzanie i wykorzystanie biogazu do produkcji energii sprawia, że emisja gazów cieplarnianych, tj. dwutlenku węgla, tlenku węgla, tlenku siarki, tlenku azotów i pyłu do atmosfery jest znacznie mniejsza. Głównym składnikiem biogazu jest metan, który jest znacznie mniej szkodliwy dla atmosfery niż inne rodzaje paliw. To korzyść, która bezpośrednio przekłada się na poprawę jakości powietrza, którym oddychamy każdego dnia.

Ograniczenie ilości odpadów i mniejsze koszty gospodarowania nimi

Produkcja biogazu może również pomóc w rozwiązaniu problemu utylizacji odpadów organicznych, które często powodują problemy ekologiczne. Jednocześnie warto wiedzieć, że produkcja biogazu rolniczego zmniejsza koszty gospodarowania odpadami dla gospodarstw rolnych czy też zakładów przemysłu spożywczego.

Generowanie zysków ze sprzedaży energii elektrycznej

Wytwarzanie biogazu może również przynieść korzyść ekonomiczną, ponieważ uzyskana w ten sposób energia elektryczna może być sprzedawana na rynku lub wykorzystywany do własnych celów przez inwestora, przynosząc odpowiednio dodatkowe przychody lub znaczne oszczędności w kosztach.

Zwiększenie produktywności rolnej

Biogaz rolniczy to surowiec bogaty w składniki odżywcze, takie jak azot, fosfor i potas, które są niezbędne dla wzrostu roślin. Zawiera on również mikroorganizmy, które mogą przyspieszyć procesy fizyczne i chemiczne w glebie, co korzystnie wpływa na jej strukturę i zdolność do zatrzymywania wody, a w konsekwencji zwiększa produktywność rolną.

Rodzaje biogazowni

W praktyce biogazownie możemy podzielić ze względu na substrat stosowany do pozyskiwania biogazu. Wyróżniamy:

  • biogazownie rolnicze, w których biogaz powstaje z odpadów rolniczych: biomasy roślinnej, odchodów zwierzęcych itp.
  • biogazownie przemysłowe, w których jako substrat wykorzystuje się pozostałości po przetwórstwie rolno-spożywczym
  • biogazownie na składowiskach odpadów, gdzie biogaz uzyskuje się z rozkładu organicznych odpadów (resztek żywności, roślin)
  • biogazownie na oczyszczalni ścieków, które umożliwiają przetworzenie zarówno ścieków, osadu ściekowego, jak i odpadów stałych z selektywnej zbiórki.

Planujesz zainwestować w instalację biogazowni? Postaw na sprawdzonego i solidnego wykonawcę

Biogaz to ekologiczne i opłacalne rozwiązanie energetyczne, które korzysta z przemysłowych i rolniczych odpadów organicznych do produkcji energii. Jednak proces budowy i uruchomienia instalacji biogazowych może być skomplikowany i wymagający, dlatego ważne jest, aby skorzystać z usług doświadczonej firmy.

Jako doświadczony w branży biogazownictwa wykonawca oferujemy szeroki zakres usług, obejmujących projektowanie, budowę, instalację, uruchomienie i serwisowanie instalacji biogazowych. Nasz zespół wykwalifikowanych specjalistów – inżynierów, techników oraz konsultantów – dostosowuje swoje działania do indywidualnych potrzeb klienta, mając na uwadze zarówno aspekty techniczne, jak i ekonomiczne. Dzięki temu inwestor ma pewność, że inwestycja zostanie przeprowadzona w sposób optymalny i zgodny z obowiązującymi przepisami.

Kompleksowa obsługa inwestycji w biogaz obejmuje również pomoc w pozyskiwaniu niezbędnych pozwoleń i zgłoszeń, a także wsparcie w kontakcie z instytucjami i urzędami. Dzięki temu nasi klienci mogą skupić się na prowadzeniu swojej działalności, mając pewność, że wszelkie formalności zostaną załatwione profesjonalnie i terminowo.

Współpracujemy z renomowanymi producentami urządzeń biogazowych i dostawcami materiałów, co gwarantuje najwyższą jakość i niezawodność używanych komponentów. Współpraca z nami gwarantuje, że inwestycja w biogaz stanie się inwestycją pewną i zyskowną.

Nasza oferta obejmuje różne typy biogazowni. Specjalizujemy się w projektowaniu i wykonaniu biogazowni rolniczych, przemysłowych, wysypiskowe, na oczyszczalniach ścieków, a także w konstrukcji biometanowni. Obsługujemy i serwisujemy również istniejące instalacje do produkcji biogazu.

Biowatt - ekspert w branży biogazu

Oferujemy wszechstronne rozwiązania związane z produkcją energii ze źródeł odnawialnych. Dzięki naszemu doświadczeniu i fachowym know-how osiągamy świetne wyniki w dziedzinie biogazownictwa, zaspokajając potrzeby zarówno dużych firm, jak i indywidualnych rolników. Współpraca z nami to gwarancja sprawdzonych rozwiązań oraz profesjonalnego podejścia do ekologicznej produkcji energii.

Usługi wykonujemy na terenie w całego kraju. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie Państwa zapytania oraz dostarczymy informacji dotyczących naszej oferty, a także przedstawimy referencje z poprzednich projektów. Serdecznie zapraszamy do kontaktu i współpracy.

biowatt realizacja (3)

Szukasz pewnego wykonawcy?

Skontaktuj się z nami lub poznaj naszą pełną ofertę!

Wiemy wszystko o energii z biogazów.

Przewiń do góry