Energia z biogazu

Biogaz jest paliwem, produkowanym z biomasy, czyli surowca organicznego, np. odpadów rolniczych, kiszonki kukurydzy, odchodów zwierząt hodowlanych oraz gnojowicy, który poddawany jest procesowi fermentacji metanowej (bez udziału tlenu). Produkcja biogazu odbywa się w biogazowniach. Obecnie produkowany w Polsce agrogaz jest używany głównie w energetyce i ciepłownictwie, z jednego m3 tego paliwa, pozyskiwana jest energia z biogazu w wielkości około 2,2 kWh oraz około 8 MJ ciepła produkowanego z biogazowniach.

Jak powstaje energia z biogazu?

Produkcja biogazu odbywa się w instalacjach, nazwanych biogazowniami. Proces produkcji rozpoczyna się w momencie dostarczenia substratu, który w specjalnym zbiorniku jest rozdrabniany. Następnie odpady trafiają do samego centrum instalacji, czyli komory fermentacyjnej. To w niej dochodzi do fermentacji beztlenowej, która składa się z kilku faz: hydrolizy, acidogenezy, octanogenezy oraz metanogenezy. Zgromadzony w zbiornikach biogaz przekazywany jest do agregatów prądotwórczych w celu produkcji prądu lub agregatów kogeneracyjnych, gdzie powstaje energia z biogazu, zarówno elektryczna, jak i cieplna.

Biogaz, zwany też agrogazem może być produkowany w biogazowniach rolniczych, wykorzystujących odchody zwierząt, czy odpadki roślinne, ale to nie wszystko. Biogaz powstaje również w biogazowniach, które funkcjonują przy oczyszczalniach ścieków, gdzie fermentowane są osady ściekowe oraz w instalacjach na terenie składowisk odpadów, gdzie może dojść do samoistnego powstawania biogazu wysypiskowego.

Własna energia z biogazu

Biogazownia powstała we własnym gospodarstwie, przemyśle rolno-spożywczym, na terenie oczyszczalni ścieków, czy składowiska odpadów, może przynieść duże oszczędności. Biowat stosuje pewne, niezawodne i długotrwałe komponenty, urządzenia i systemy do realizacji biogazowni. Mamy duże doświadczenie w projektowaniu i budowaniu zakładów, w których powstaje energia z biogazu, które jest poparte wieloma realizacjami. Staramy się ciągle poprawiać i ulepszać nasze procesy oraz technologię, aby nasze projekty były innowacyjne i opłacalne.

Szukasz pewnego wykonawcy?

Skontaktuj się z nami lub poznaj naszą pełną ofertę!
Energia z biogazu to nasza specjalność!
Przewiń do góry