Biogazownia na oczyszczalni ścieków

Osady ściekowe, które są pozostałością procesu biologicznego oczyszczania ścieków, są odpadem wymagającym dalszego przetworzenia w celu eliminacji organizmów patogennych oraz zlikwidowania emisji uciążliwych zapachów. Sprawdzonym i często stosowanym sposobem jest mezofilna fermentacja metanowa, która powoduje biologiczną stabilizację, a także wytwarza biogaz, który możemy spożytkować na cele energetyczne. Taki biogaz, który produkuje biogazownia na oczyszczalni cechuje się stabilną zawartością metanu.

Wydajna i korzystna biogazownia na oczyszczalni

Oczyszczalnia ścieków produkuje osad surowy, który ma jasnobrązowy kolor i odrażający zapach. Po procesie fermentacji udział związków organicznych spada o minimum 30%, łatwiej sedymentuje, pozwalając na bezproblemowe odwadnianie, nie wydzielając już nieprzyjemnych zapachów i umożliwiając bezpieczne składowanie. Proces wspomnianej już fermentacji jest biochemicznym procesem gazyfikacji złożonych wielkocząsteczkowych substancji organicznych i zachodzi w wydzielonych komorach, bez udziału tlenu. W wyniku tego działania powstaje gaz, którego podstawowymi składnikami są metan i ditlenek węgla.

Proces fermentacji osadów ściekowych jest bardziej zintensyfikowanym od biodegradacji, która może zachodzić na składowisku odpadów. Zwłaszcza w przypadku rzeczywistej fermentacji beztlenowej, jaka ma miejsce w biogazowni na oczyszczalni ścieków. 

Zakład charakteryzuje się wysokim uzyskiem biogazu, niezawodnością z jednoczesnymi niskimi kosztami eksploatacji oraz technologią dopasowaną do struktury strumienia odpadów komunalnych. 

Biogazownia na oczyszczalni ścieków we współpracy z Biowatt

Nasza firma projektuje i buduje instalacje produkujące biogaz ze ścieków komunalnych na oczyszczalniach. Budujemy nowoczesne obiekty magazynowania, uzdatniania i spalania biogazu w celach produkcji energii, zarówno elektrycznej, jak i cieplnej. Powstała biogazownia na oczyszczalni ścieków może również posiadać instalację kofermentacji stałych odpadów komunalnych, które pochodzą z selektywnych zbiórek. Zajmujemy się również projektowaniem i budową przyłączy energetycznych, wraz z wyprowadzeniem mocy do sieci lub na potrzeby zakładu.

Szukasz pewnego wykonawcy?

Skontaktuj się z nami lub poznaj naszą pełną ofertę!

Biogazownia na oczyszczalni ścieków to nasza specjalność!

Przewiń do góry