Biogaz rolniczy

Biogaz rolniczy jest paliwem gazowym, który jest otrzymywany w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, ale również produktów ubocznych rolnictwa, płynnych i stałych odchodów zwierzęcych oraz pozostałości z przetwórstwa pochodzenia rolniczego. Coraz częściej zdarza się wykorzystywać biomasę leśną z wyłączeniem gazu pozyskiwanego z surowców, które pochodzą ze składowisk odpadów oraz oczyszczalni ścieków. Wytwarzanie takiego gazu, składającego się głównie z metanu i dwutlenku węgla, w także niewielkich ilości innych gazów, to główne zadanie biogazowni. 

Co daje biogaz rolniczy?

Biogaz, czyli paliwo zaliczane do coraz popularniejszych źródeł odnawialnych, jest coraz częściej wybierane przez gospodarstwa rolne. Takie rozwiązanie wspomaga realizację polityki klimatycznej, ale również przynosi duże oszczędności dla gospodarstwa. Produkcja biogazu odbywa się w biogazowni, przy wykorzystaniu lokalnie występujących surowców. Rodzaj wytwarzanego biogazu jest określany na podstawie stosowanego substratu, dlatego wyróżniamy m.in. biogaz rolniczy, ściekowy, czy wysypiskowy. 

Każda biogazownia składa się z części fermentacji beztlenowej, a także systemu kogeneracji, w którym powstaje energia elektryczna oraz cieplna. Ponieważ biogaz jest gazem palnym, może być stosowany jako paliwo, które napędza tylko turbinę gazową, produkując przy tym energię elektryczną. Z kolei używając go tylko w kotle może powstawać ciepło. Jednak, najpopularniejszym rozwiązaniem jest stosowanie go napędzając silnik układu kogeneracyjnego, wytwarzając jednocześnie energię elektryczną i cieplną.

Biogaz rolniczy we własnej biogazowni

Biogazownia wybudowana w gospodarstwie, która produkuje biogaz rolniczy, jest gwarancją wysokiego uzysku z praktycznie każdego materiału organicznego. Zakład powstały we współpracy z Biowatt charakteryzuje się niezawodnością i dużą bezawaryjnością oraz łatwością obsługi. Jesteśmy firmą, która stawia na budowę zakładów produkcji biogazu, generujących wysokie korzyści, ekologicznych, konkurencyjnych cenowo i mających zamontowane najlepsze komponenty. Projektujemy biogazownie dopasowując je do warunków lokalnego środowiska.

Szukasz pewnego wykonawcy?

Skontaktuj się z nami lub poznaj naszą pełną ofertę!

Wiemy wszystko o biogazie rolniczym.

Przewiń do góry