Biogazownia pod klucz

Biogaz jest idealnym przykładem gospodarki obiegu zamkniętego. Odpady pochodzenia rolniczego, biodegradowalne, obornik i gnojowica, a także ścieki mogą być wykorzystane do zasilania instalacji biogazowych. Są one poddawane specjalnemu procesowi fermentacji metanowej, produkując biogaz, czyli doskonałe źródło energii odnawialnej oraz tzw, poferment – wysokiej jakości nawóz. Biogazownia pod klucz tworzy szanse i wiele możliwości dla przemysłu rolnego, który jest bardzo istotny w polskiej gospodarce. 

Jak wygląda biogazownia pod klucz?

Wyróżniamy cztery główne typy instalacji biogazowych. W zależności od rodzaju wykorzystywanej materii organicznej, mówimy o biogazowni na składowisku odpadów, przy oczyszczalni ścieków, przemysłowej oraz biogazowni rolniczej. Każda biogazownia pod klucz składa się z kilku elementów, o których nie można zapomnieć, aby działała poprawnie. Są to: układ podawania biomasy, komora fermentacyjna, zbiornik magazynowy do magazynowania przefermentowanego substratu, zbiornik biogazu, agregat prądotwórczy (w przypadku produkowania tylko energii elektrycznej) lub agregat kogeneracyjny (kiedy produkowana ma być energia zarówno elektryczna, jak i cieplna).

Biogaz powstający w wyniku fermentacji metanowej może być wykorzystany do produkcji wcześniej już wspomnianej energii, ale to nie wszystkie zastosowania tego gazu. Coraz częściej zdarza się, że zostaje on odpowiednio oczyszczony do warunków określonych dla gazu ziemnego – w taki sposób powstaje biometan, który można zatłoczyć do gazowej sieci przesyłowej. 

Biogaz z własnej biogazowni

Własny zakład produkujący biogaz może przynieść duże oszczędności, a jednocześnie wdrożyć mechanizmy gospodarki obiegu zamkniętego. Działamy na rynku od 2010 roku, realizując setki projektów biogazowni rolniczych, przemysłowych, wysypiskowych, na oczyszczalniach ścieków i biometanowni. Stawiamy na wysoką efektywność uzysku biogazu, dopasowanie do warunków lokalnego środowiska oraz technologiczne zaawansowanie, dzięki czemu biogazownie są wydajne, wysoko ekologiczne i konkurencyjne cenowo.

Szukasz pewnego wykonawcy?

Skontaktuj się z nami lub poznaj naszą pełną ofertę!

Biogazownia pod klucz to nasza specjalność!

Przewiń do góry