Poferment z biogazowni

Głównym zadaniem biogazowni jest produkcja biogazu, który jest spalany w agregatach kogeneracyjnych, produkując energię elektryczną i cieplną. Jednak każdy taki proces powoduje powstawanie pozostałości po fermentacji – pofermentu, który cechuje się wysoką wartością nawozową, zbliżoną do nawozów naturalnych. Wpływ na to mają surowce stosowane w procesie produkcji biogazu, a w składzie tego nawozu największy udział mają azot, fosfor i potas. W zależności od biogazowni, w której powstaje poferment, występuje on w postaci surowej, stałej lub płynnej.

Czy warto wykorzystywać poferment z biogazowni?

Koszty nawożenia stanowią wysoki odsetek nakładów, jakie ponoszą rolnicy na uprawę. Szacuje się, że wynosi to około 25% wszystkich kosztów. Dlatego warto rozważyć alternatywne rozwiązania zaopatrywania roślin w składniki mineralne. Wykorzystywanie pofermentu jest wartościowym i stosunkowo tanim rozwiązaniem, mimo że ciężko określić jego cenę. Będzie ona się różnić w poszczególnych biogazowniach, dodatkowo często masa pofermentacyjna przekazywana jest w ramach rozliczenia dla różnych kontrahentów.

Poferment z biogazowni, który jest stosowany do nawożenia gleb, pozwala na odzysk mikro- i makroskładników przez rośliny oraz ogranicza zużywanie nawozów mineralnych, które są produkowane z nawozów nieodnawialnych. W zależności od materiałów wsadowych stosowanych w biogazowni, mówimy o różnej koncentracji składników mineralnych zawartych w pofermencie. Odpowiednie wykorzystanie tego nawozu wymaga badania jego składu chemicznego, jednak wiemy, że poferment z biogazowni składa się głównie z azotu, fosforu i potasu.

Postaw na poferment z biogazowni

Biogazownia o mocy 1 MW może wytwarzać nawet 20 000 m3 naturalnego nawozu w ciągu roku, przyjmuje się, że na 1 ha pola zużywa się rocznie około 30 m3 nawozu organicznego, produkowanego w biogazowniach, oznacza to, że dla większości gospodarstw będzie konieczne eksportowanie i sprzedawanie wyprodukowanej nadwyżki, co pozwoli na wygenerowanie korzyści finansowych. Jako Biowatt posiadamy sprawdzoną technologię, która pozwala na produkcję biogazu z odpadów, pochodzących z gospodarstw rolnych i hodowlanych, oraz pofermentu. Skontaktuj się z nami, a dobierzemy najlepsze rozwiązanie dla Twojego gospodarstwa.

Szukasz pewnego wykonawcy?

Skontaktuj się z nami lub poznaj naszą pełną ofertę!
O pofermencie z biogazowni wiemy wszystko!
Przewiń do góry