Poferment z biogazowni rolniczej - cenny nawóz organiczny

Biogazownie rolnicze to nowoczesne instalacje, które przetwarzają odpady rolnicze i inne materiały organiczne w biogaz. To biopaliwo jest następnie wykorzystywane do produkcji energii. Jednak w procesie produkcji biogazu wytwarza się jeszcze jeden cenny produkt: poferment. Ma on dużą wartość dla rolników i może być stosowany jako naturalny nawóz do produkcji roślinnej, a to przyczynia się do zrównoważonego rozwoju rolnictwa.

Poferment - wartościowa pozostałość produkcji biogazu

Czym dokładnie jest poferment z biogazowni rolniczych? To substancja powstała w wyniku procesu fermentacji metanowej, który ma miejsce w trakcie produkcji biogazu. Podstawowym składnikiem pofermentu są odpady roślinne oraz resztki organiczne różnych surowców stosowanych do produkcji biogazu, takich jak: biomasa roślinna, kiszonka kukurydzy, obornik czy gnojowica. W trakcie procesu fermentacji, mikroorganizmy przekształcają te surowce w biogaz, będący mieszanką metanu i dwutlenku węgla.

Jednak nie wszystkie substancje organiczne ulegają pełnej fermentacji – to m. in. z nich powstaje poferment. Zawiera on niestrawione i nieprzetworzone składniki organiczne, które nie zostały zagospodarowane przez mikroorganizmy. Pulpa pofermentacyjna jest więc produktem ubocznym procesu.

Jaki jest skład pofermentu?

Zawartość składników mineralnych w pofermencie zależy od rodzaju używanych substratów i ich proporcji. W składzie pofermentu zwykle najwięcej jest fosforu, azotu oraz potasu. Ponadto może on zawierać również inne pierwiastki, takie jak: żelazo, miedź, cynk, mangan, magnez, wapń czy siarka. Szczegółowy skład mineralny może się różnić w zależności od użytych surowców, dlatego jego analiza może być ważna dla ustalenia właściwości i praktycznego zastosowania nawozu. Składniki mineralne w pofermencie mogą mieć wpływ na jego wartość nawozową i zdolność do wspomagania wzrostu roślin. 

Zalety stosowania pofermentu

Stosowanie pofermentu ma wiele pozytywnych aspektów, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Dobrej jakości nawozy naturalne

Jedną z zalet pofermentu jest to, że może być stosowany do nawożenia pól uprawnych w rolnictwie. Zawiera on dużą ilość składników odżywczych, takich jak azot, fosfor i potas, które są niezbędne do zdrowego wzrostu i rozwoju roślin.

Poprawa struktury gleby

Poferment poprawia strukturę gleby i zwiększa jej zdolność do zatrzymywania wody. Wpływa także na jej pH, co przekłada się na wzrost i lepszą jakość upraw.

Minimalizowanie niekorzystnego wpływu na środowisko

Poferment można również wykorzystać jako substytut sztucznych nawozów chemicznych. W ten sposób zmniejsza zużycie nawozów mineralnych, a także ilości używanych chemikaliów i minimalizację zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych.

Jak stosować poferment w celach nawozowych?

Przy nawożeniu pofermentem należy postępować podobnie jak przy nawożeniu nawozami naturalnymi. Aby skutecznie stosować poferment, warto zwrócić uwagę na kilka aspektów. Przy ustalaniu dawki koniecznie trzeba wziąć pod uwagę wymagania pokarmowe uprawianych roślin, zasobność gleby oraz koncentrację składników w pofermencie.

Różne rośliny mają różne potrzeby żywieniowe, dlatego istotne jest dostosowanie składu pofermentu do tych wymogów. Przy obliczaniu dawki uwzględnić trzeba też właściwości gleby. W przypadku gleb o niskiej zawartości składników odżywczych dawka pofermentu może być wyższa, jednak nadmierna ilość może doprowadzić do niekorzystnego wpływu na rośliny. Natomiast na glebach bogatych w składniki odżywcze, dawka powinna być niższa, aby unikać nadmiaru nawozu. Warto mieć także świadomość, że wieloletnie stosowanie takiego nawozu może prowadzić do nadmiernego wzbogacenia gleby w składniki biogeniczne, zwłaszcza w fosfor.

Przykładowo instalacja biogazowa o mocy 1 MW produkuje około 20 tysięcy metrów sześciennych pofermentu rocznie. W przypadku biogazowni przetwarzającej naturalne nawozy można założyć, że orientacyjne dawki pofermentu surowego wynoszą około 30 metrów sześciennych na hektar w przeciągu roku. W rezultacie potrzebna jest więc powierzchnia około 670 hektarów użytków rolnych do zagospodarowania całej wyprodukowanej ilości pofermentu. Producent ma więc możliwość eksportować pewną ilość nawozów naturalnych poza swoje gospodarstwo.

Zainwestuj w biogaz rolniczy i korzystaj z pofermentu z biogazowni

Inwestycja w biogaz rolniczy staje się coraz bardziej popularna ze względu na rosnące zapotrzebowanie na odnawialne źródła energii. Ma ona korzyści zarówno dla rolnika, jak i dla środowiska.

Przede wszystkim biogaz można wykorzystać do produkcji ciepła oraz energii elektrycznej, co daje możliwość obniżenia kosztów energii w gospodarstwach rolnych. To także dobry sposób recyklingu odpadów organicznych: obornika, gnojowicy czy resztek i biomasy roślinnej. Inwestując w biogaz rolniczy, można także zyskać dodatkowe dochody poprzez sprzedaż nadwyżek wyprodukowanej energii do sieci.

Ważną korzyścią jest możliwość uzysku pofermentu. Pozostałości po fermentacji cechują się bogactwem w składniki odżywcze, takie jak azot, fosfor, potas, czy inne mikroelementy. Pobudzają one wzrost roślin, zwiększają ich zdolność do pobierania składników pokarmowych i wpływają pozytywnie na kondycję gleby. Dlatego coraz więcej rolników decyduje się na wykorzystanie pofermentu jako naturalnego nawozu.

Inwestycja w biogaz rolniczy wymaga jednak odpowiedniego projektu, budowy instalacji oraz utrzymania odpowiednich warunków do fermentacji. Dlatego ważne jest skonsultowanie się z profesjonalistami z branży, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie budowy i utrzymania instalacji biogazowych.

Biogazownia rolnicza na miarę Twoich potrzeb

Jako doświadczony wykonawca w branży biogazownictwa, oferujemy szeroki zakres usług obejmujących projektowanie, konstrukcję, montaż, uruchomienie i utrzymanie instalacji biogazowych. Nasz zespół ekspertów, w skład którego wchodzą inżynierowie, technicy i konsultanci, dostosowuje swoje działania do indywidualnych potrzeb klienta, biorąc pod uwagę zarówno aspekty techniczne, jak i ekonomiczne.

Poza biogazowniami rolniczymi projektujemy i wykonujemy również biogazownie przemysłowe, które pozyskują biogaz z odpadów organicznych przemysłu rolno-spożywczego, a także biogazownie na wysypiskach i oczyszczalniach ścieków.

Współpraca z nami to gwarancja rozwiązań dopasowanych do potrzeb każdego rolnika, jak również profesjonalnego podejścia do produkcji ekologicznej energii i pofermentu z biogazowni. Realizujemy nasze usługi na terenie całego kraju. Z radością odpowiemy na wszelkie zapytania i przedstawimy szczegóły naszej oferty, a także zaprezentujemy referencje z wcześniejszych projektów. Serdecznie zapraszamy do kontaktu i współpracy.

Szukasz pewnego wykonawcy?

Skontaktuj się z nami lub poznaj naszą pełną ofertę!

Wiemy wszystko o pofermencie z biogazowni.

Przewiń do góry