Kariera

Twój zakres obowiązków
 
 • Prowadzenie projektów w branży OZE.
 • Planowanie i koordynacja realizacji Inwestycji w zakresie instalacji sanitarnych m.in. przygotowanie harmonogramu oraz budżetu.
 • Negocjowanie warunków handlowych z podwykonawcami, dostawcami urządzeń i materiałów oraz inwestorem.
 • Bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją Inwestycji – kontrola techniczna oraz pod względem BHP.
 • Kontrola finansów projektu – rozliczenie prac budowlanych oraz rozliczanie ekip podwykonawczych.
 • Reprezentowanie Spółki przed Inwestorami m.in. aktywne uczestnictwo w radach budowy.
Nasze wymagania
 
 • Uprawnienia budowlane wykonawcze w branży sanitarnej bez ograniczeń,
 • Dobra znajomość obsługi MS Office, w szczególności MS Excel,
 • Dobra znajomość prawa budowlanego oraz doświadczenie w prowadzeniu procesu budowlanego, preferowane po stronie GW
 • Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne.
 • Dobra organizacja pracy.
 • Energia, inicjatywa i odpowiedzialność w działaniu.
 • Prawo jazdy kat. B
Jesteś zainteresowany, wyślij swoje zgłoszenie na kariera@biowatt.pl
Twój zakres obowiązków

 

Przygotowywanie dokumentacji projektowej na różnych etapach:

 • przygotowywanie projektów budowlanych,
 • przygotowywanie projektów wykonawczych i dokumentacji powykonawczej.

W ramach wyżej wymienionych:

 • wykonywanie rysunków, opisów technicznych, zestawień materiałów, doborów urządzeń,
 • kompletowanie dokumentacji,
 • uzgodnienia z urzędami i organami samorządowymi,
 • przygotowywanie dokumentacji projektowej dla inwestycji realizowanych przez Spółkę,
 • kontakt i współpraca z Klientem na etapie realizacji projektu.
Nasze wymagania

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (inżynieria środowiska, energetyka odnawialna),
 • biegła obsługa programów CAD (AutoCAD/BricsCAD, itp.),
 • umiejętność planowania, dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • sumienność, komunikatywność, samodzielność, dokładność, energia, inicjatywa i odpowiedzialność w działaniu.

Mile widziane będą:

 • minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe,
 • uprawnienia projektowe,
 • znajomość obsługi programu/nakładki typu Hydronicpack,

 • znajomość obsługi programu Profil Koordynator
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • zainteresowania i znajomość zagadnień w zakresie ochrony środowiska i energetyki.

Jesteś zainteresowany, wyślij swoje zgłoszenie na kariera@biowatt.pl

Twój zakres obowiązków

 

 • Obsługa Klientów w zakresie projektowania i budowy biogazowni
 • Przygotowywanie i prezentacja ofert handlowych oraz wycen projektów dla Nowych Klientów
 • Doradztwo w zakresie planowania inwestycji biogazowych oraz biometanowych
 • Utrzymanie dobrych relacji z kontrahentami i innymi oddziałami firmy
 • Współpraca z innymi działami firmy i współpracownikami
 • Udział w targach i wydarzeniach branżowych
 • Budowanie pozytywnego wizerunku firmy
 • Praca częściowo w biurze, częściowo związana z wyjazdami na spotkania z potencjalnymi Klientami
Nasze wymagania

 

 • Znajomość i zainteresowanie zagadnieniami rynku OZE, biogazu, biometanu, wytwarzania czystej energii oraz ekologii.
 • Znajomość procedur w zakresie uzyskiwania decyzji administracyjnych i pozwolenia na budowę
 • Umiejętności obsługi Klienta, umiejętności handlowe
 • Rozwinięte zdolności interpersonalne, w tym łatwość nawiązywania kontaktów oraz umiejętność analizowania potrzeb Klientów
 • Motywacja do działania oraz nastawienie na sukces i osiąganie celów
 • Koncentrowanie się na celach i efektach, a nie na problemach
 • Umiejętność budowania efektywnych relacji biznesowych
 • Wysoka kultura osobista
 • Wykształcenie wyższe, preferowane techniczne
 • Znajomość języka angielskiego, prawo jazdy kat. B

Jesteś zainteresowany, wyślij swoje zgłoszenie na kariera@biowatt.pl

Obowiązki
 • Przygotowanie zestawień robót do wyceny w oparciu o dokumentację projektową/koncepcję;
 • Wysyłanie zapytań ofertowych do podwykonawców robót budowlanych/dostawców urządzeń;
 • Sporządzanie kosztorysów dla robót budowlanych i instalacyjnych w oparciu o dokumentację projektową;
 • Tworzenie wyceny Inwestycji w oparciu o uzyskane oferty;
 • Tworzenie bazy potencjalnych podwykonawców robót budowlanych/dostawców urządzeń dla potrzeb realizacji kontraktu, przyszłych kontraktów;
 • Analiza ofert pod względem merytorycznym;
 • Wstępne negocjowanie cen robót budowlanych/dostaw urządzeń z oferentami;
 • Uczestnictwo w przygotowaniu kompleksowej oferty dla Inwestorów;
 • Poszukiwanie optymalizacji rozwiązań technicznych;
 • Analiza warunków kontraktowych i przygotowanie niezbędnych dokumentów formalnych;
 • Tworzenie bazy cenowej dla usług/robót/materiałów/urządzeń;
 • Prezentowanie ostatecznej wyceny przed Zarządem.
 • Poszukiwanie rozwiązań optymalizujących wycenę w oparciu o doświadczenie pozyskane w ofertowaniu bądź udziale w realizacjach inwestycji,
Przewiń do góry