Biogaz z odpadów komunalnych

Odpady komunalne wytwarzane w gospodarstwach domowych charakteryzują się posiadaniem znacznej ilości materii organicznej. Są one wytwarzane w różnych typach i rodzajach. Katalog odpadów przypisuje je głównie do dwóch kategorii – odpady z ogrodów i parków oraz odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie, w tym pozostałości kuchenne ulegające biodegradacji. Zasady ochrony środowiska głoszą, że odpady należy traktować jako źródło energii odnawialnej, dlatego możemy produkować z nich biogaz.

Jak wygląda biogazownia na odpady komunalne?

Biogazownia komunalna jest obiektem bardzo podobnym do biogazowni rolniczej, jednak jest rozbudowany o dodatkowe moduły technologiczne. Są one zlokalizowane w części wstępnego przetwarzania odpadów komunalnych. Ważnym uwarunkowaniem dla wybudowania i skutecznego funkcjonowania tego typu instalacji jest lokalizacja, która powinna mieć miejsce na terenach zurbanizowanych, gdzie może występować odpowiednia ilość biomasy odpadowej z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów żywienia, handlu detalicznego oraz z zakładów produkujących żywność.

Biogaz z odpadów komunalnych, czyli metan i ditlenek węgla, może być wykorzystywany do wytwarzania energii cieplnej lub elektrycznej, ale także do produkcji w systemach kogeneracyjnych – gdzie produkuje się jednocześnie energię elektryczną i cieplną. Po oczyszczeniu biogazu do biometanu, może być wtłoczony do sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego lub wykorzystywany jako paliwo. Do produkcji ciepła i energii elektrycznej konieczne jest usunięcie z biogazu siarkowodoru oraz wilgoci, z kolei do sieci gazu ziemnego należy pozbyć się ditlenku węgla.

Biogazownia na odpady komunalne w Biowatt

Biogaz może być pozyskiwany ze składowisk, które powinny mieć stworzoną instalację do jego ujmowania. Jednak możliwe jest również produkowanie go z odpadów komunalnych, w takich instalacjach gaz jest pozyskiwany w sposób całkowicie zorganizowany i kontrolowany. Wytworami takiego procesu są energia elektryczna, cieplna oraz poferment – całkowicie naturalny środek nawozowy. Biogaz z odpadów komunalnych jest ekologicznym i łatwo dostępnym rozwiązaniem. 

Szukasz pewnego wykonawcy?

Skontaktuj się z nami lub poznaj naszą pełną ofertę!

Biogazownia na odpady komunalne to nasza specjalność!

Przewiń do góry