Biogaz z gnojowicy świńskiej

Ilości gnojowicy, jakie są wytwarzane w przemysłowym chowie bydła i trzody chlewnej, są bardzo zróżnicowane i zależą głównie od technologii utrzymywania zwierząt, sposobu mycia stanowisk, a nawet techniki zgarniania gnojowicy ze stanowisk. Gnojowica może zawierać piasek, żwir i trociny. Zwykle do czasu wywiezienia jej na pole jest magazynowana w specjalnych zbiornikach. Jednak nawożenie pól to nie jedyny sposób na jej wykorzystanie, ostatnio coraz częściej można się spotkać z biogazowniami produkującymi biogaz z gnojowicy świńskiej i bydlęcej.

Biogaz z gnojowicy bydlęcej czy świńskiej?

Wsad, czyli substraty, stosowany w biogazowniach można podzielić na monosubstraty oraz kosubstraty. Te pierwsze mają w swoim składzie bakterie metanowe, które znacząco poprawiają przebieg procesu fermentacji metanowej. Monosubstraty to m.in. gnojowica zarówno świńska, jak i bydlęca, która jest najbardziej popularnym substratem wykorzystywanym w biogazowniach.

Biogaz produkowany jest podczas fermentacji metanowej, który przeprowadzany jest przez bakterie beztlenowe. Aby uzyskać jak największą ilość biogazu, należy zapewnić bakteriom możliwość wzrostu i rozwoju, poprzez utrzymywanie właściwych parametrów procesu, który odbywa się w specjalnie zaprojektowanych komorach fermentacyjnych. Wytworzony biogaz z gnojowicy bydlęcej i świńskiej należy odpowiednio przygotować do spalania w silniku kogeneracyjnym, aby uzyskać energię elektryczną oraz cieplną. Otrzymywane ciepło pochodzi z odzysku poprzez chłodzenie spalin, a jego wyprodukowana ilość jest zbliżona do otrzymywanej energii elektrycznej.

Biogaz z gnojowicy świńskiej i bydlęcej w Twoim gospodarstwie

Projekt biogazowni, realizowany z firmą Biowatt to gwarancja dużych oszczędności w gospodarstwie, a dodatkowo efektywności, wydajności i wysokiego uzysku biogazu z odpadów, otrzymywanych podczas hodowli bydła i trzody chlewnej. Produkcja tego ekologicznego gazu jest kluczową technologią, która znacząco obniża koszty energii elektrycznej oraz cieplnej, dodatkowo przyczynia się do realizacji krajowych celów zrównoważonego rozwoju oraz zapewnia spełnienie założeń gospodarki obiegu zamkniętego.

Szukasz pewnego wykonawcy?

Skontaktuj się z nami lub poznaj naszą pełną ofertę!

Biogaz z gnojowicy świńskiej i bydlęcej w Twoim gospodarstwie!

Przewiń do góry