Biogaz z gnojowicy

Gospodarstwa hodowlane mają bardzo duże zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz ciepło, co generuje wysokie koszty dla każdego rolnika. Dlatego coraz więcej gospodarzy poszukuje rozwiązań, które pozwalają na produkcję prądu w gospodarstwie. Jednym z nich jest biogazownia, sprawdzająca się przede wszystkim w zagrodach, w których hoduje się krowy mleczne. Aby myśleć o takiej instalacji niezbędna jest produkcja minimum 1500 m3 płynnego obornika rocznie, co może się odbywać przy 60 krowach mlecznych.

Jak produkowany jest biogaz z gnojowicy?

Gnojowica, która usuwana jest za pomocą łańcuchowych zgarniaczy zwykle trafia do zbiorników. Kiedy rolnik zdecyduje się na biogazownię, droga, którą pokonuje gnojownik zmienia się. Elektrownia biogazowa pompuje określoną ilość gnojowicy z reaktora do zbiornika pofermentacyjnego, a na jej miejsce napływa świeża. Biogaz z gnojowicy tworzy się w reaktorze w rezultacie fermentacji anaerobowej. Następnie gaz jest oczyszczany i przetwarzany w energię w silniku spalinowym. Taki proces jest w pełni zautomatyzowany i odbywa się pod nadzorem. Od rolnika wymaga się co pewien czas wymiany oleju, świec i filtra.

Energia uzyskiwana z takiej biogazowni może być wykorzystana w różnym stopniu na zużycie prądu w gospodarstwach albo ich ocieplanie. Zazwyczaj biogazownia produkuje energię, która wystarcza na potrzeby gospodarstwa, a w przypadku nadwyżek, mogą być one sprzedawane do sieci. Instalacja obniża koszty funkcjonowania gospodarstwa, ale również daje gwarancję stałego dopływu energii, co jest ważne zwłaszcza przy przerwach i awariach sieci.

Własny biogaz z gnojowicy

Przeciętna biogazownia rolnicza pracuje przez prawie dziewięć tysięcy godzin rocznie, co oznacza, że jest dużo bardziej efektywna niż farmy fotowoltaiczne. Biogazownia rolnicza produkująca biogaz z gnojowicy to innowacyjny kierunek rozwoju dla gospodarstw rolnych. W rolnictwie istnieje dużo surowców, które mogą być wykorzystywane do produkcji biogazu. Biogazownia, która może powstać we współpracy z firmą Biowatt to gwarancja oszczędności, efektywności, wydajności i wysokiego uzysku biogazu.

Szukasz pewnego wykonawcy?

Skontaktuj się z nami lub poznaj naszą pełną ofertę!

O biogazie z gnojownicy wiemy wszystko!

Przewiń do góry