Wytwarzanie biogazu

Głównym zadaniem biogazowni jest wytwarzanie biogazu, który składa się głównie z metanu i dwutlenku węgla oraz niewielkich ilości innych gazów (m.in. siarkowodoru, azotu, tlenu i wodoru). Obiekt produkujący tan agrogaz, wykorzystuje do tego lokalnie występujące surowce: gnojowicę, obornik, pomiot kurzy, pozostałości po procesach przetwórstwa owocowo-warzywnego, wysłodki, odpady poubojowe oraz inne odpady organiczne, w zależności od lokalizacji takiej biogazowni. Odpowiednia produkcja biogazu, a później jego spalanie powoduje produkcję energii.

Na czym polega wytwarzanie biogazu?

Proces produkcji biogazu rozpoczyna się od fermentacji beztlenowej, czyli rozkładu substancji pochodzenia organicznego, nazywanego substratem, przez bakterie. Taki proces można podzielić na kilka etapów, pierwszy polega na zgromadzeniu biomasy w odpowiednich zbiornikach, gdzie jest ona rozkładana przez wodę na związki organiczne (aminokwasy, cukry proste, kwasy tłuszczowe i alkohole). W drugim etapie powstałe związki tworzą kwasy karboksylowe, które w kolejnej fazie zamieniają się na octany. W czwartym etapie w wyniku metanogenezy octanów lub procesu redukcji dwutlenku węgla z wykorzystaniem wodoru powstaje metan.

Następnie gromadzi się biogaz w odpowiednich zbiornikach, które mają dwie funkcje – przyjmują produkt fermentacji beztlenowej oraz stanowią magazyn dla jednostki generacyjnej. Zanim biogaz trafi do agregatów, należy go osuszyć i oczyścić z siarkowodoru i kolejno przekazać do jednostek, które wytwarzają prąd lub do agregatów kogeneracyjnych, produkujących energię elektryczną oraz cieplną.

Postaw na własne wytwarzanie biogazu

Własna jednostka, której celem jest wytwarzanie biogazu, może przynieść duże oszczędności, a jednocześnie wykorzystując produkty organiczne na końcu ich życia, tworzyć gospodarkę obiegu zamkniętego. Realizując projekt biogazowni z Biowatt można zyskać dużo więcej: wysoki uzysk biogazu, wysoką bezawaryjność, niskie koszty eksploatacji, a także automatyzację procesu produkcyjnego. Współpraca z naszą firmą wiąże się z zastosowaniem przez nas solidnych urządzeń, niezawodnych systemów oraz innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Szukasz pewnego wykonawcy?

Skontaktuj się z nami lub poznaj naszą pełną ofertę!

O wytwarzaniu biogazu wiemy wszystko!

Przewiń do góry