Biogaz z obornika i pomiotu kurzego

Rocznie w Polsce wytwarza się około 1,2 miliona ton obornika kurzego i około 2,1 miliona ton pomiotu kurzego, do tego musimy doliczyć obornik z produkcji indyków, kaczek i gęsi, co daje łącznie blisko 4 mln odpadów drobiowych. Takie odchody ptasie należy na bieżąco utylizować oraz wykorzystywać, jednym ze sposobów na ich użycie jest fermentacja metanowa, odbywają się w biogazowniach. To rozwiązanie pozwala na wytwarzanie biogazu, który może być wykorzystany do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej.

Biogaz z obornika kurzego oraz biogaz z pomiotu kurzego - czy warto?

Fermentacja metanowa pomiotu i obornika kurzego jest z ekonomicznego punktu widzenia najatrakcyjniejszą formą zagospodarowania tych odpadów. Są to substraty z wysokim potencjałem energetycznym, jednak wymagające specjalnych rozwiązań, które są związane z ich specyficznym składem – azot zawarty w białkach uznawany jest za inhibitor dla odpowiedniego rozwoju bakterii metanowych. Obecnie istnieje możliwość obniżenia jego zawartości w substracie, dzięki czemu produkt może być z dużym powodzeniem stosowany do produkcji biogazu.

Tradycyjne gospodarowanie pomiotem drobiowym powoduje silną uciążliwość odorową, a przy tym może być groźna dla środowiska z uwagi na wymywanie dużych ilości azotu, związków mineralnych i przeniesienie licznych patogenów. Składowane w pryzmach odchody drobiowe mogą emitować duże ilości szkodliwego metanu oraz amoniaku. Dlatego biogazownia produkująca biogaz z obornika kurzego i pomiotu kurzego może być skuteczną metodą na eliminację tych problematycznych kwestii.

Postaw na biogaz z pomiotu kurzego!

Wprowadzone dyrektywy środowiskowe spowodowały, że nieumiejętne składowanie obornika, jest kosztowne i problematyczne. Dodatkowe ograniczenia na zużywanie węgla wpłyną na krajowych przedsiębiorców drobiu, którzy w większości używają go do ogrzewania kurników. Rozwiązaniem, które pozwala na uniknięcie strat i wysokich kosztów jest inwestycja z biogaz z pomiotu kurzego bądź obornika. Technologia firmy Biowatt zapewnia całościowe wykonanie biogazowni, gwarantując uzyskanie jak największych korzyści.

Szukasz pewnego wykonawcy?

Skontaktuj się z nami lub poznaj naszą pełną ofertę!

Postaw na biogaz z obornika kurzego i pomiotu kurzego​!

Przewiń do góry