Nasze usługi

Usługi

Biowatt oferuje kompleksową obsługę procesu budowy biogazowni.
Posiadamy ofertę zarówno dla nowych Inwestorów jak również dla istniejących biogazowni.

Projektowanie

 • opracowanie szczegółowej koncepcji technologicznej
 • uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
 • uzyskanie warunków zabudowy
 • uzyskanie warunków przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej
 • przygotowanie projektów branżowych i projektu budowlanego
 • oszacowanie kosztów budowy biogazowni
 • uzyskanie prawomocnego pozwolenia budowlanego
 • przygotowanie kosztorysu inwestorskiego

Budowa

Oferujemy Państwu kompleksowe wykonanie biogazowni „pod klucz”. W procesie budowlanym występujemy jako Generalny Wykonawca, zapewniając sprawne i zgodne z projektem wybudowanie biogazowni i uzyskanie niezbędnych pozwoleń na jej użytkowanie.

W trakcie budowy szczególną uwagę zwracamy na:

 • dotrzymywanie harmonogramu inwestycji
 • stałą kontrolę kosztów budowy
 • kontrolę jakości prac podwykonawców
 • zapewnienie zgodności wykonywanych prac z dokumentacją techniczną
 • wykonanie wszystkich wymaganych prawem odbiorów budowlanych
 • zakończenie procesu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
 • dbanie o zachowanie bezpieczeństwa na budowie

Po wybudowaniu biogazowni zajmujemy się jej sprawnym uruchomieniem oraz zapewnieniem prawidłowej eksploatacji. Na etapie rozruchu koncentrujemy się na zapewnieniu w możliwie krótkim czasie oczekiwanej wydajności biogazowni. Zapewniamy również szkolenie pracowników obsługujących biogazownię.

Serwis

W ramach serwisu biogazowni dbamy o prawidłową pracę wszystkich urządzeń i systemów wchodzących w skład instalacji. Zapewniamy również stały nadzór biologiczny nad procesami fermentacyjnymi oraz zdalnie monitorujemy wydajność produkcji biogazu.

Zakres naszych usług serwisowych zależy od indywidualnie zawieranych umów i może obejmować:

 • okresowe przeglądy urządzeń
 • serwis technologiczny
 • nadzór biologiczny procesów fermentacyjnych
 • zapewnienie serwisu i napraw utrzymujących ciągłość pracy
 • monitoring pracy urządzeń poprzez serwis online

Dewelopment

To kompleksowa usługa obsługi procesu znajdowania lokalizacji i uzyskiwania pozwoleń administracyjnych dla projektów biogazowni i biometanowni do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę. W ramach dewelopmentu oferujemy:

 • wszystkie działania związane z wyszukaniem lokalizacji tzw. green field, (tj.: znalezienie działek, uwarunkowania środowiskowe i społeczne, analiza struktury i ilości dostępnych substratów, ocena warunków gruntowych, dostęp do linii energetycznych, analiza ekonomiczna, podpisanie tytułów do gruntów, etc.
 • estymację kosztów budowy biogazowni
 • zawarcie umów cywilno-prawnych w zakresie dzierżawy gruntów lub warunkowej umowy sprzedaży, podpisanie listów intencyjnych na dostawy substratów czy zagospodarowania pofermentu
 • obsługę procesów administracyjnych
 • uzyskanie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej i podpisanie umowy przyłączeniowej
 • sporządzenie projektu budowlanego
 • uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę

Energetyka

W ramach projektowania i budowy biogazowni firma Biowatt zapewnia pełną obsługę  w zakresie elektroenergetyki. Nasza oferta energetyczna obejmuje opracowanie i uzgodnienie projektu przyłącza do sieci elektroenergetycznej, budowę przyłączy i dostawę urządzeń, również prowadzenie kontaktów i uzgodnień z operatorami energetycznymi i URE w imieniu Klienta.

Posiadamy fachową wiedzę i doświadczenie pozwalające sprawnie i terminowo wykonać każde zlecenie.

Szczegółowa oferta usług energetycznych Biowatt obejmuje:

 • prace projektowe
  • projekty budowlane w zakresie zasilania i wyprowadzenia mocy źródeł wytwórczych
  • projekty wykonawcze instalacji elektrycznych dla zasilania instalacji źródeł wytwórczych
  • projekty przyłączenia do sieci elektroenergetycznej źródeł wytwórczych oraz zakładów przemysłowych
  • projekty modernizacji sieci oraz usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznych
 • budownictwo energetyczne
  • budowa przyłączy elektroenergetycznych – linie kablowe SN i nN
  • modernizacja miejsc przełączenia do sieci (słup z punktem sterowanym radiowo, złącza kablowe SN)
  • dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń stacji transformatorowych SN/nN
  • modernizacja i dostosowanie istniejących stacji transformatorowych do nowych warunków pracy (np. dla źródeł wytwórczych)

Doradztwo

W oparciu o wiedzę i doświadczenie zespołu Biowatt oraz wypracowane kontakty z ekspertami branży biogazu w Polsce i w Europie, świadczymy usługi doradcze w zakresie:

 • technologii i biotechnologii
 • energetyki i gazownictwa
 • norm i urządzeń technicznych
 • prawa Energetycznego, OZE, Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami, Administracyjnego i Budowlanego
 • ekonomiki biogazowni

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów!

Przewiń do góry