Fermentacja metanowa

Biogazownia to instalacja, która służy do przetwarzania biomasy w biogaz. Wytwarzanie biogazu odbywa się podczas procesu, który nazywa się fermentacją metanową. Zgodnie z definicją, jest to biochemiczna reakcja beztlenowego rozkładu związków organicznych, która zachodzi przy udziale enzymów wytwarzanych przez mikroorganizmy anaerobowe z wydzielaniem metanu. Powstający biogaz może być wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej lub oczyszczany i uzdatniany do jakości gazu ziemnego.

Na czym polega fermentacja metanowa?

Każdy proces fermentacji metanowej można podzielić na 4 fazy: hydroliza, powstawanie kwasów organicznych, tworzenie kwasu octowego, tworzenie metanu. Pierwsza z nich polega na rozkładzie związków organicznych do prostych związków organicznych, które odbywa się pod działaniem wody i enzymów. W drugim etapie, który nazywa się acidogenezą, produkty hydrolizy ulegają dalszemu rozkładowi do kwasów tłuszczowych (takich jak octowy, propionowy, masłowy). Trzecia faza polega na dalszym rozkładzie wyższych kwasów tłuszczowych do kwasu octowego.

Podczas rozkładu materii do kwasów tłuszczowych, a następnie do kwasu octowego, wydziela się wodór i dwutlenek węgla. W ostatnim etapie, nazwanym metanogenezą, bakterie metanowe syntezują metan z powstałych związków. Wszystkie wspomniane etapy zachodzą jednocześnie w komorze fermentacyjnej, a obok siebie funkcjonują mikroorganizmy, które są odpowiedzialne za pojedyncze etapy całego procesu. Prawidłowa fermentacja metanowa jest możliwa przy udziale wszystkich grup mikroorganizmów.

Fermentacja metanowa i jej produkt

Fermentacja metanowa stosowana jest głównie w sektorze przerobu osadów powstających przy oczyszczaniu ścieków miejskich, odpadów rolnych, ścieków z przemysłu fermentacyjnego, spożywczego i biomasy oraz przerobu odpadów komunalnych. Produktem procesu fermentacji jest biogaz, którego dokładny skład zależy od rodzaju używanej substancji, która ulega rozkładowi. Biogaz składa się głównie z metanu, ale zawiera również domieszkę węgla, wodoru oraz niewielkich ilości innych gazów. Zwykle jest wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej.

Szukasz pewnego wykonawcy?

Skontaktuj się z nami lub poznaj naszą pełną ofertę!

O fermentacji metanowej wiemy wszystko!

Przewiń do góry