Biogaz z kukurydzy

Biogaz to mieszanina kilku gazów, która powstaje w wyniku beztlenowego rozkładu materii organicznej. Jego skład to głównie metan i dwutlenek węgla, wykorzystuje się go do ogrzewania, gotowania, a także jako paliwo do generatorów prądu. Kiszonka z kukurydzy jest jednym z głównych substratów, z których wytwarza się biogaz, zwany agrogazem. Biogaz z kukurydzy może powstawać z praktycznie każdej odmiany kukurydzy, jednak aby proces mógł być jak najbardziej efektywny, należy wybrać odpowiednią odmianę.

Z jakich rodzajów roślin produkować biogaz z kukurydzy?

Mimo że do produkcji biogazu może być użyta każda odmiana kukurydzy, to najlepiej sięgać po takie, które cechują się wyższą zawartością polisacharydów strukturalnych w porównaniu do odmian kiszonkowych. Przy wyborze roślin na biogaz z kukurydzy należy kierować się liczbą FAO (czyli wczesnością) – najlepsze są odmiany późniejsze o FAO 250 lub wyższym, wytwarzają one kolby i ziarno później niż odmiany wcześniejsze i charakteryzują się większym przyrostem suchej masy z 1 ha.

Zbiory kukurydzy na biogaz najlepiej jest przeprowadzać, kiedy zawartość suchej masy osiąga 28% (w przypadku odmian późniejszych) albo około 35% (przy odmianach wcześniejszych). Wtedy rośliny uzyskują, optymalną do produkcji biogazu, zawartość białka, włókna surowego, skrobi oraz cukrów. Zbyt duża ilość suchej masy może powodować problemy z ugniataniem kiszonki, a to prowadzi do strat w trakcie przechowywania. Z kolei, jeśli zawartość suchej masy jest zbyt niska, mogą mieć miejsce straty, które wynikają z wycieków soków kiszonkowych.

Własny biogaz z kukurydzy

W krajach Unii Europejskiej, które charakteryzują się wysoką produkcją biogazu, bazuje się głównie na kukurydzy jako substracie. A dodawanie kiszonki z kukurydzy znacząco zwiększa wydajność energetyczną biogazowni. Dużą zaletą korzystania z kukurydzy jest możliwość długiego składowania, wysoka jakość fermentacyjna oraz prosty sposób na zakiszanie kukurydzy. Realizując biogazownię z Biowatt zyskujesz najwyższą jakość realizowanej inwestycji w instalację przy zachowaniu racjonalnych kosztów.

Szukasz pewnego wykonawcy?

Skontaktuj się z nami lub poznaj naszą pełną ofertę!

Wiemy wszystko o biogazie z kukurydzy.

Przewiń do góry