Budowa biogazowni

Głównym zadaniem biogazowni jest wytwarzanie biogazu, czyli mieszaniny gazu pochodzącego z beztlenowego rozkładu materii organicznej. Wytwarzany jest przez mikroorganizmy w procesie fermentacji metanowej. Składa się głównie z metanu i dwutlenku węgla, ale także niewielkich ilości innych gazów (siarkowodoru, azotu, tlenu, wodoru). Odpowiednie przetworzenie gazu w biogazowni gwarantuje zasilanie silnika endotermicznego systemu kogeneracji i produkowanie w pełni odnawialnej energii elektrycznej i cieplnej.

Na czym polega budowa biogazowni?

Budowa biogazowni opiera się na stworzeniu dwóch głównych części: fermentacji beztlenowej oraz systemu kogeneracji. Pierwsza z tych części składa się z jednej, dwóch lub kilku komór fermentacyjnych i odbywa się w niej rzeczywista produkcja biogazu. W części, w której znajduje się system kogeneracji, biogaz jest przetwarzany na energię elektryczną, bądź cieplną.

Gaz otrzymywany w biogazowni, może być produkowany z różnych surowców, takich jak ścieki zwierzęce, osady ściekowe, resztki roślinne, ścinki traw, odpady z przemysłu spożywczego, mleczarskeigo, farmaceutycznego, czy cukrowniczego. Wybrany surowiec determinuje otrzymywaną efektywność energetyczną, a tym samym efektywność wytwarzanej energii elektrycznej i cieplnej.

Wykorzystywane surowce oraz komory fermentacyjne odgrywają ważną rolę w początkowej fazie produkcji biogazu, jednak to zastosowane rozwiązania technologiczne, które charakteryzują zespół kogeneracyjny, najbardziej wpływają na efektywność energetyczną i wydajność całego systemu.

Budowa biogazowni z Biowatt

Posiadamy sprawdzoną technologię produkcji biogazu z biogazowni rolniczych, przemysłowych, wysypiskowych, na oczyszczalniach ścieków i biometanowni. Projektowanie i budowa biogazowni z naszą firmą gwarantuje zastosowanie solidnych urządzeń, niezawodnych systemów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych, doradztwo i ciągłą opiekę naszych specjalistów. 

Jako firma ciągle ulepszamy procesy techniczne, stosujemy najnowsze rozwiązania technologiczne oraz stale zmieniamy i optymalizujemy poszczególne komponenty, aby nasze biogazownie były jak najbardziej innowacyjne i niezawodne.

Szukasz pewnego wykonawcy?

Skontaktuj się z nami lub poznaj naszą pełną ofertę!

Budowa biogazowni to nasza specjalność!

Przewiń do góry