Małe biogazownie rolnicze

Głównym zadaniem każdej biogazowni jest wytwarzanie biogazu i jego odpowiednie przetworzenie, w celu produkowania w pełni odnawialnej energii elektrycznej oraz cieplnej. Powstała substancja składa się z metanu, dwutlenku węgla oraz znikomych ilości innych związków. Małe biogazownie rolnicze charakteryzują się stosunkowo niewielką mocą, która sięga do 150 kW. Technologia zastosowana w biogazowniach pozwala na używanie wielu rodzajów substancji wchodzącej, w tym: odchodów zwierzęcych, pomiotu kurzego, obornika, czy kiszonek roślin.

Małe biogazownie rolnicze - jakie mają zalety?

Biogazownie w gospodarstwach rolnych mogą dać wiele korzyści. Po pierwsze, uniezależniają od dostaw energii, co sprawdza się zwłaszcza na obszarach peryferyjnych, gdzie często występują spadki napięcia oraz wyłączenia prądu. Po drugie, nadwyżki wyprodukowanej energii można sprzedać do sieci, dzięki czemu uzyskujemy dodatkowy dochód dla gospodarstwa. Na mikroinstalację mogą decydować się rolnicy, którzy chcą produkować prąd głównie na własne potrzeby, bazując na łatwo dostępnych w gospodarstwie substratach.

Małe biogazownie rolnicze umożliwiają wykorzystanie produktów ubocznych z rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego, co jest dodatkową korzyścią, ponieważ utylizacja takich produktów generuje duże koszty. Coraz częściej stosowany jest roztwór kilku substancji do przetwarzania na biogaz, co pozwala na uzyskanie lepszych efektów. Dodatkowo biogazownie mają pozytywny wpływ na środowisko – redukują gazy cieplarniane (głównie metan) oraz charakteryzują się zerowym bilansem emisji dwutlenku węgla przy produkcji energii.

Polskie, małe biogazownie rolnicze

W Polsce możemy mówić o ogromnym potencjale do wytwarzania biogazu rolniczego, głównie ze względu na dużą skalę produkcji zwierzęcej, ale również dzięki rozbudowanemu sektorowi przetwórstwa. W biogazowni mogą zostać przefermentowane nawet odpady z obróbki warzyw i owoców. Każdy zakład produkcji biogazu poza wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła, generuje wysokowartościowy nawóz, który może być wykorzystywany do nawożenia pól. Biowatt, jako Polska firma, stawia na sprawdzoną technologię i systemy produkcji biogazu.

Szukasz pewnego wykonawcy?

Skontaktuj się z nami lub poznaj naszą pełną ofertę!

Polskie, małe biogazownie rolnicze – Biowatt S.A.

Przewiń do góry