Technologia biogazowni

Biogazownie, powstające w ostatnich latach, mają proste zadanie, jednak są to stosunkowo skomplikowane zakłady, produkujące energię elektryczną i cieplną oraz poferment, czyli naturalny nawóz. Projekty, które są realizowane i wybrana technologia biogazowni, dopasowywane są do konkretnych potrzeb danej hodowli, gospodarstwa, ubojni, oczyszczalni ścieków, a także składowiska odpadów. Wybór i zastosowanie odpowiedniego rozwiązania zależy przede wszystkim od rodzaju przetwarzanych substratów oraz sposobu wykorzystywania powstałego biogazu.

Technologia biogazowa stosowana do produkcji biogazu

Aby technologia biogazowa została dobrze zastosowana, należy wziąć pod uwagę kilka czynników, które pozwolą na stworzenie efektywnej instalacji z wysokim uzyskiem biogazu. Wyróżniamy kilka kryteriów, które wpływają na dostępną technologię produkcji agrogazu. Mamy podział ze względu na:

  • zawartość suchej masy w komorze: fermentacja mokra (substraty w komorze fermentacyjnej są suche, a wartości suchej pozostałości są poniżej 15%) lub sucha (substraty stałe z wysoką zawartością suchej pozostałości),
  • temperatury procesu: mezofilna (32-42°C) lub termofilna (50-57°C),
  • ilość stopni procesu: jednostopniowa (z jedną komorą fermentacji) i wielostopniowa (komór fermentacji jest minimum 2),
  • stopień rozdzielenia poszczególnych faz procesu fermentacji: jednofazowa (faza hydrolizy i produkcja metanu zachodzą z taką samą intensywnością) lub wielofazowa (wysoka intensywność hydrolizy i metanogenezy w oddzielnych reaktorach),
  • sposób dozowania substratów: ciągły (w sposób równomierny i ciągły) oraz okresowy (po fermentacji komora jest oczyszczona z większości substratów).

Jaka technologia biogazowa będzie najlepsza?

Niezależnie od wyboru technologii, każda biogazownia składa się z kilku obiektów: zbiorników, silosów i stacji dozowania, komory fermentacji, zbiorników na pozostałość pofermentacyjną, zbiorników na biogaz, kogeneratorów oraz stacji uzdatniania biogazu. Biowatt projektując obiekt biogazowni bierze pod uwagę wszystkie istotne czynniki, które wpływają na wybór odpowiedniej technologii produkcji. Do realizacji stosowane są długotrwałe, pewne i niezawodne komponenty, urządzenia oraz systemy.

Szukasz pewnego wykonawcy?

Skontaktuj się z nami lub poznaj naszą pełną ofertę!
Technologia biogazowni to nasza specjalność!
Przewiń do góry