Biometanownia

Jak sama nazwa wskazuje, biometanownia odpowiada za produkcję biometanu. Ważne jest, aby nie utożsamiać biogazu z biometanem. Biogaz to mieszanina metanu i innych substancji, która nie może być wtłaczana do sieci gazowej, ponieważ posiada inne właściwości fizyczne i chemiczne, niż gaz ziemny. Z kolei biometan, który powstaje w procesie oczyszczania biogazu, ma taką samą jakość i właściwości jak gaz ziemny, dzięki czemu możliwe jest wykorzystywanie go w krajowej sieci gazowej. 

Jak działa biometanownia?

Mimo że biometan może być wtłaczany do sieci gazowej jak gaz ziemny, to w rzeczywistości istnieje duża różnica w ich sposobie produkcji. Gaz ziemny jest paliwem nieodnawialnym, który wydobywany jest ze złóż podziemnych, metodą zabiegów szczelinowania hydraulicznego, z kolei biometan produkowany jest z surowców organicznych (odpady rolnicze, ścieki, odpady komunalne), co oznacza, że można go określić jako paliwo odnawialne.

Proces produkcji biometanu rozpoczyna się od wyprodukowania biogazu, który powstaje w procesie beztlenowej fermentacji metanowej. Uzyskuje się go z wielu odpadów, m.in. z cukrowni, gorzelni, mleczarni, oborników, kiszonek, odpadów z rzeźni, składowisk odpadów, czy osadów ściekowych. Na koniec tego procesu następuje oczyszczenie biogazu ze związków siarki i dwutlenku węgla za co odpowiada biometanownia, dzięki czemu otrzymujemy biometan. Tak powstały biometan poza możliwością wtłoczenia go do sieci, może być wykorzystywany w transporcie lub służyć jako paliwo do produkcji biowodoru. 

Własna biometanownia

Oferowane przez nas biometanownie, które realizujemy z zagranicznymi partnerami, spełniają wszelkie polskie przepisy i normy parametrów jakościowych dla wytwarzanego biometanu, wtłaczanego do sieci. Zapewniamy najwyższej jakości urządzenia techniczne, które są gwarancją długotrwałej i niezawodnej pracy, dodatkowo dostosowujemy zastosowaną technologię do warunków przyłączenia, a w szczególności wymaganego ciśnienia zatłaczania biogazu. Dodatkowo możemy tak stworzyć instalację, aby odzyskiwała CO2 lub produkowała paliwo do pojazdów CNG.

Szukasz pewnego wykonawcy?

Skontaktuj się z nami lub poznaj naszą pełną ofertę!

Wiemy wszystko o biometaniowniach.

Przewiń do góry