Inwestor: Enerbio Sp. z o.o.
Projekt i generalne wykonawstwo
Rok: 2020
Moc: 499 kW
Lokalizacja: Kutno

W biogazowni nie ma odpadów.

Wszystko, co powstaje w biogazowni jest wykorzystane. Energia, uwolniona w postaci biogazu, jest paliwem do napędu CHP. Dzięki temu wytwarzana jest energia elektryczna, którą wykorzystuje się na potrzeby własne lub zasila sieci elektroenergetyczne, ciepło natomiast można wykorzystać na potrzeby własne instalacji lub do ogrzewania pomieszczeń. Biometan, powstający po uzdatnieniu biogazu, może być wtłoczony do sieci gazowej lub wykorzystany jako paliwo do pojazdów mechanicznych. I wreszcie poferment, będący wysokogatunkowym nawozem, wykorzystuje się do nawożenia pól. Budowa biogazowni ma pozytywny wpływ na dywersyfikację źródeł energii, redukcję śladu węglowego a przez to na ochronę środowiska.

Przewiń do góry