Odpady

Strumienie odpadów w gospodarce komunalnej.

Odpady będące dostępne w gospodarce komunalnej można podzielić na dwa strumienie: bioodpady kuchenne i bioodpady ogrodowe. Każdy z tych strumieni ma inne właściwości i diametralnie różny potencjał biogazowy. Odpady kuchenne charakteryzują się wysokim uwodnieniem, wysokim potencjałem biogazowym, lecz niestety generują odory, czyli wymagają systemu zabezpieczeń oraz jest ich mniej. Odpady ogrodowe są z kolei mniej uwodnione, mają niższy potencjał biogazowy, lecz nie generują odorów przez co nie wymagają systemu zabezpieczeń. Selektywnie zbierane bioodpady mają większy potencjał biogazowy i dają możliwość wytwarzania nawozów (co spełnia wymogi zawarte w definicji recyklingu odpadów
w procesie R3).

Przewiń do góry