image001

Projekt „Podręcznika procedur administracyjnych OZE” Ministerstwa Klimatu i Środowiska – POB przekazuje uwagi.

Polska Organizacja Biometanu kładzie nacisk na zmiany w podręczniku procedur administracyjnych OZE – przede wszystkim zmiany związane z prowadzeniem operacyjnym instalacji oraz określeniu obowiązków wynikających z jej prowadzenia. POB zwraca również uwagę na kwestie wyboru lokalizacji, weryfikacji terenu pod kątem ochrony środowiska przy jednoczesnym budowaniu świadomości oraz akceptacji lokalnej społeczności.

Zmiany w dokumencie powinny głównie skupiać się na nowych regulacjach, zamiast na zapisach, które mają wyjść z użycia oraz na uporządkowaniu wiedzy w zakresie wymagań administracyjnych.

Przewiń do góry