0005

Porozumienie o współpracy

23 listopada 2021 r. w Warszawie zostało podpisane Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu w Polsce. Sygnatariuszem dokumentu była „Inicjatywa dla Środowiska, Energii i Elektromobilnośći” (ISSE), w imieniu której Tomasz Kajdan, Dariusz Bojsza i Piotr Mularewicz podpisali to porozumienie. Wśród sygnatariuszy znaleźli się przedstawiciele administracji rządowej, świata nauki, inwestorów, podmiotów działających w sektorze biogazu i biometanu, organizacji z otoczenia biznesu, instytucji finansowych oraz ubezpieczeniowych. Przedstawiciele ISEE kierowali i brali udział w pracach kilku grup roboczych powołanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, wnosząc swój wkład w przygotowanie kierunków i przyszłości polskiego sektora biogazu i biometanu.

Przewiń do góry