image-2_1

Polskie Porozumienie Wodorowe

Z ramienia Stowarzyszenie „Inicjatywa dla Środowiska, Energii i Elektromobilności”, którego Biowatt jest współzałożycielem, w dniu 14.10.2021 w obecności Ministra Klimatu i Środowiska podpisaliśmy „Polskie Porozumienie Wodorowe”. Dokument został podpisany przez prawie 140 sygnatariuszy i powstał pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Zawiera kierunkowe działania konieczne do rozpoczęcia w Polsce wodorowej rewolucji. Sektor biogazu będzie miał w tym procesie szczególne znaczenie jako dostawca zielonego gazu, z którego możliwa będzie produkcja biowodoru. Przed szerokim wykorzystaniem wodoru w gospodarce jeszcze długa droga, chociaż już są przykłady zastosowania ogniw wodorowych w segmencie transportowym. Biowatt zawsze wspiera ciekawe oraz innowacyjne projekty, a nasze zaangażowanie w gospodarkę wodorową na pewno będzie się zwiększało. Szczególne podziękowania dla Prezesa Stowarzyszenia ISEE – Darka Bojszy, który miał duży osobisty wkład w powstanie dokumentu.

Przewiń do góry