1704886858586

Nowy system wsparcia dla wytwórców biometanu.

Planujesz skorzystać ze systemu wsparcia dla biometanu?

Przygotujemy – niezbędną dokumentację oraz złożymy deklarację do Prezesa URE – daje to gwarancję wyższej ceny sprzedaży za wyprodukowany biometan

(!) okres wsparcia wzorowany na systemie FIP (feed-in-premium) wynosi od pierwszego dnia sprzedaży biometanu – 20 lat dla instalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW.

1704886858586
Przewiń do góry