Biowatt Green Gas 2020 Tomasz Kajdan

Konferencja Green Gas 2020

W dniach 1-2 października 2020 roku odbyła się w Warszawie Konferencja Green Gas 2020, podczas której jednym z prelegentów był Tomasz Kajdan, wiceprezes Biowatt S.A., którego wystąpienie dotyczyło współpracy właścicieli instalacji biogazowych z Samorządami i lokalną społecznością.

Instalacja biogazowa może stać się bardzo ważnym i stymulującym elementem lokalnej infrastruktury. Instalacje biogazowe pełnią bardzo istotną i pozytywną rolę w ochronie środowiska, np. Instalacje składowiskowe, które istotnie ograniczają emisję metanu do atmosfery. A biogazownie rolnicze z kolei zagospodarowują odchody zwierzęce likwidując uciążliwe odory pochodzące z nieprzetworzonej gnojowicy i obornika wylewanych na pola. Ponadto produkują wysokogatunkowy nawóz w postaci pofermentu. 

Przewiń do góry