1679581190023

Kolejna instalacja biogazowa

Jesteśmy w trakcie rozruchu technologicznego kolejnej instalacji biogazowej tym razem w województwie kujawsko-pomorskim. Za kilka tygodni wytworzone zostaną pierwsze ilości biogazu, który zasili agregat kogeneracyjny, docelowa moc instalacji to 499 kW, biogazownia jest zintegrowana z fermą trzody chlewnej i utylizować będzie rocznie około 50.000 ton gnojowicy. W najbliższym czasie przygotowujemy się do uruchomienia kolejnych instalacji biogazu rolniczego oraz biogazu pochodzącego z instalacji utylizacji odpadów komunalnych.

Przewiń do góry