efektywny energetycznie system

Efektywny energetycznie system

Kogeneracja to skojarzona produkcja energii. Wytworzony biogaz trafia bezpośrednio do stacji uzdatniania biogazu, gdzie zostaje oczyszczony na specjalnych złożach. Usuwany jest tam m.in. szkodliwy dla podzespołów silnika kogeneracyjnego siarkowodór oraz zanieczyszczenia stałe. Ponadto biogaz jest odpowiednio osuszany oraz podgrzewany, co zapobiega niekontrolowanym przedostaniu się wody do silnika kogeneracyjnego. Niezastosowanie opisanych działań mogłoby skutkować nieporządnymi awariami i przestojami w produkcji energii. Po odpowiednim przygotowaniu biogaz zostaje wtłoczony do agregatu kogeneracyjnego (CHP), który wytwarza jednocześnie energię elektryczną i cieplną z jednego źródła w ramach jednego systemu. Dodatkowym atutem z zastosowania kogeneracji jest wytworzone ciepło, które można wykorzystać na potrzeby ogrzewania obiektów użytkowych lub przemysłowych – odbiór ciepła z kogeneracji może znacznie obniżyć rachunki w zakładach z dużym zapotrzebowaniem energetycznym. Dzięki zastosowaniu kogeneracji zużywamy mniej paliwa do produkcji równoważnej ilości energii, która powstałaby w dwóch oddzielnych systemach oraz obniżamy poziom emisji CO2 do atmosfery.

Przewiń do góry