biogaz skladowiskowy 1

Biogaz składowiskowy

Wykonanie przebudowy i modernizacji instalacji odgazowania, przesyłu i zagospodarowania biogazu składowiskowego na składowisku odpadów w Suchym Lesie, należącym do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu, pozwoliło na poprawę efektywności przesyłu i jakości dostarczanego do elektrociepłowni paliwa gazowego.

Dzięki realizacji w/w inwestycji ograniczono ryzyka niekontrolowanych emisji biogazu do środowiska, jak również zwiększono efektywność odzysku energii z odpadów poprzez produkcję energii elektrycznej i ciepła w jednostkach kogeneracyjnych. Konsekwencją tego jest minimalizacja uciążliwości zapachowych ze strony składowiska, jak również efekt ekonomiczny z tytułu sprzedaży nadwyżek produkowanej energii.

Zakres prac firmy Biowatt S.A. obejmował wykonanie:

  • głównego kolektora przesyłu biogazu ze składowiska,
  • kompletnego systemu oczyszczenia i uzdatnienia biogazu, obejmującego układ odwodnienia, odsiarczenia, osuszenia, podgrzania i filtr siloksanów,
  • dostawę dwóch jednostek kogeneracyjnych o mocy do 500 kW,
  • dostosowanie systemu automatyki i obsługi biogazowni do możliwie zminimalizowane
Przewiń do góry