Eksperci od biogazu

Wydajna technologia uzysku biogazu
Zagospodarowanie odpadów organicznych
Zwiększenie produkcji biogazu dzięki kofermentacji
Ograniczenie emisji metanu

Firma i doświadczenie

Biowatt jest innowacyjnym i zorientowanym na jakość przedsiębiorstwem. Od 2010 roku profesjonalnie zajmujemy się planowaniem, projektowaniem, budową i serwisem biogazowni.

Firma dostarcza wysokiej jakości technologię i buduje biogazownie rolnicze, przemysłowe, wysypiskowe, na oczyszczalniach ścieków i biometanownie. Nasze biogazownie charakteryzują się wysoką efektywnością uzysku biogazu oraz technologicznym zaawansowaniem.

Biogazownie

Posiadamy bogatą ofertę technologiczną dla różnych typów biogazowni.

Usługi

Oferujemy kompleksowe rozwiązania: koncepcję, projekt, budowę, rozruch i serwis instalacji biogazowych i technologicznych.

Nasi Partnerzy

Kontakt

Kompleksowa obsługa procesu budowy biogazowni

Zajmujemy się całościowym wykonaniem biogazowni, zaczynając od projektowania, w którym opracowujemy szczegółowy projekt branżowy i budowlany, kosztorys inwestorski oraz uzyskujemy wszelkie potrzebne zgody i warunki zabudowy, czy przyłączeniowe. W procesie budowy występujemy jako generalny wykonawca inwestycji, zapewniając sprawne i zgodne z projektem zrealizowanie zakładu produkującego biogaz. Po procesie budowy, możemy odpowiadać za regularny serwis, dbając o prawidłową pracę wszystkich systemów i urządzeń, dodatkowo możemy pełnić stały nadzór biologiczny nad procesami fermentacyjnymi oraz monitorujemy wydajność produkcji.

W ramach procesu projektowania oraz budowy zapewniamy pełną elektroenergetyczną obsługę – opracowujemy projekt przyłącza do sieci, budujemy przyłączą oraz dostarczamy urządzenia. W ofercie posiadamy również usługę znajdowania lokalizacji oraz uzyskiwania pozwoleń dla projektów biogazowni i biometanowni, a dodatkowo świadczymy doradztwo w zakresie technologii i biotechnologii, energetyki, norm i urządzeń technicznych oraz prawa Energetycznego, OZE i ochrony środowiska.

Nasze know-how i zakończone z sukcesem realizacje, umożliwiają nam prowadzenie projektów różnych rodzajów biogazowni. Posiadamy sprawdzoną technologię budowy instalacji produkcji biogazu z odpadów zwierzęcych, które pochodzą z gospodarstw rolnych oraz z wszelkich odpadów organicznych z zakładów przemysłu rolno-spożywczego. Nasza technika może być również wykorzystana do budowy biogazowni, która wykorzystuje szeroki strumień odpadów przemysłowych w formie płynnej i stałej. Innym rodzajem realizacji są biogazownie składowiskowe, zajmujące się odgazowywaniem kwater składowania odpadów wraz z energetycznym zagospodarowaniem biogazu. Jako Biowatt projektujemy instalacje odzysku biogazu ze ścieków komunalnych na oczyszczalniach oraz oferujemy technologie uzdatniania biogazu do jakości gazu ziemnego, czyli biometanownie

Przewiń do góry