Korzyści ze Współpracy
z Biowatt

Kompleksowa obsługa procesu inwestycyjnego

Biogazownie

Biowatt posiada kompetencje w realizacji projektu biogazowni od momentu oceny lokalizacji, projektowania i dostawy technologii do etapu serwisowania urządzeń na gotowym obiekcie. Posiadamy zespół doświadczonych specjalistów, który jest gwarancją profesjonalnej oraz terminowej realizacji inwestycji. Dzięki temu zmniejszamy zaangażowanie Zleceniodawcy w projekt do absolutnego minimum. Odpowiadamy za całość realizowanej inwestycji.

Inwestycja na miarę oczekiwań

Biogazownie

Biowatt wyznaje zasadę, że przyczyniając się do sukcesów swoich Partnerów buduje własny kapitał rynkowy. Firma podejmuje się realizacji projektów, gdzie ryzyko inwestycji ograniczone jest praktycznie do zera. Przed podjęciem współpracy dokonujemy szczegółowej analizy, która obejmuje m. in. ocenę dostępu do substratów, możliwości wykorzystania ciepła, możliwości podłączenia do sieci elektroenergetycznej. Biowatt informuje Klienta o zagrożeniach, które mogą w przyszłości wpłynąć na bilans ekonomiczny biogazowni.

Ocena ryzyka inwestycyjnego

Biogazownie

Projektujemy i dostarczamy instalacje, które umożliwiają produkcję biogazu z każdego typu substratów. Dzięki temu Inwestor nie ponosi znaczących kosztów finansowych przy ewentualnej zmianie źródła substratów.

Bezawaryjna eksploatacja

Biogazownie

Biowatt w projektach dobiera bezawaryjne urządzenia najwyższej jakości. Każdy przestój pompy, dmuchawy powoduje zmniejszenie produkcji energii elektrycznej, a tym samym zmniejszenie przychodów biogazowni.

Ekonomia i gwarancja

Biogazownie

Biowatt oferuje najwyższą jakość realizowanych inwestycji przy zachowaniu racjonalnych kosztów. Firma współpracuje z najlepszymi zagranicznymi i polskimi podwykonawcami oraz dostawcami urządzeń. W związku z tym oferowane przez Biowatt biogazownie charakteryzuje wysoka jakość i atrakcyjna cena.

Przewiń do góry